Ontwerp klaar voor renovatie parochiehuis

Het Parochiehuis sloot in mei 2016 de deuren nadat de elektriciteitsinstallatie was afgekeurd.
Foto Kristof Pieters Het Parochiehuis sloot in mei 2016 de deuren nadat de elektriciteitsinstallatie was afgekeurd.
De gemeenteraad heeft het ontwerp goedgekeurd voor de renovatie van het Parochiehuis in De Klinge. Dat sloot eind mei 2016 de deuren naar aanleiding van een afgekeurde elektriciteitsinstallatie en problemen met de brandveiligheid.

De afgelopen jaren werden verschillende investeringen gedaan in het gebouw, maar de steeds oplopende kosten werden onhoudbaar voor de vzw Parochiale Werken. Daarom werd besloten het Parochiehuis te sluiten. Dit had zware gevolgen voor de verenigingen die gebruik maken van de zaal. In De Klinge was niet meteen een alternatief voorhanden.


De gemeente besloot daarom de uitbating zelf verder te zetten en kreeg het gebouw van de vzw Parochiale Werken voor 50 jaar in erfpacht. Het complex moet wel eerst grondig gerenoveerd vooraleer het opnieuw in gebruik kan worden genomen. Uit het onderzoek van de architect blijkt dat de staat van de verschillende zalen en lokalen sterk verschilt. Het gebouw vertoont op verschillende plaatsen vochtproblemen. Er zijn lokaal enkele scheuren, maar er zijn geen grote stabiliteitsproblemen. Technieken en rioleringselementen moeten wel vernieuwd worden.

674.993 euro

Bij de renovatie zal veel aandacht gaan naar energiezuinige ingrepen. In totaal gaat het om een investering van 674.993 euro. (PKM)