Nieuwe stookinstallatie voor GC De Route

De gemeente Sint-Gillis-Waas start een procedure voor de aankoop van nieuwe verwarmingsketels en een waterontharder voor Gemeenschapscentrum De Route. De verwarmingsketels van de sportzaal en burelen zijn doorheen de jaren aangetast door kalk en halen nog slechts 60 procent van hun vermogen. Tijdens de koude wintermaanden is dit onvoldoende om het gebouw te verwarmen tot een comforttemperatuur. Een vervanging van de oude ketels dringt zich dus op. Om kalkaantasting van de verwarmingsinstallatie en andere sanitaire installaties te vermijden, wordt ook een waterontharder aangekocht. De kostprijs wordt geraamd op 50.000 euro. (PKM)