Natuurpunt wil ‘klimaatbuffer’ rond krekengebied

Natuurpunt wil zone afgraven om waterbergingscapaciteit te verhogen

Het water in de Grote Geule zou al te zout geworden zijn voor gebruik als beregeningswater.
Kristof Pieters Het water in de Grote Geule zou al te zout geworden zijn voor gebruik als beregeningswater.
Natuurpunt Waasland roept in een open brief de toekomstige bestuursploeg van Sint-Gillis-Waas op om werk te maken van een ‘klimaatbuffer’ rond het krekengebied. Door de klimaatwijziging worden periodes met wateroverlast afgewisseld door periodes van extreme droogte. De gevolgen hiervan zijn nu al zichtbaar. Op verschillende plekken treedt al verzilting op.

De droogte en hitte van de voorbije zomer bevestigen nogmaals wat klimaatwetenschappers al lang voorspelden: de klimaatwijziging zet zich in snel tempo door en ook in onze regio worden de gevolgen zichtbaar. “Landbouwers grijpen naar noodmiddelen en pompen water uit waterlopen en kreekplassen om hun akkers te beregenen waardoor het waterpeil in de polder verder zakt”, legt voorzitter Marc Bogaert uit. “Boeren zonder beregeningsinstallatie worden daardoor benadeeld en in de kreken dreigt vissterfte. Ook de installaties voor het oppompen van water uit de diepere grondlagen, vooral in de fruitteelt, draaiden op volle toeren. Hier loert het gevaar van verzilting om de hoek doordat deze grondwaterlagen mogelijks aangevuld worden door brak Scheldewater. Zo zou het water van de Grote Geule nu reeds te zout zijn voor gebruik als beregeningswater.”

Natuurpunt is vooral bezorgd om de natuurreservaten in het Wase krekengebied in Sint-Gillis en Kieldrecht. In een open brief vragen ze om rond het krekengebied een ‘klimaatbuffer’ realiseren. “Op het gewestplan werd hiervoor al een bufferzone aangeduid”, legt Bogaert uit. “Ons voorstel is om die zone af te graven waardoor de waterbergingscapaciteit van die percelen verhoogt wordt. Het opgespaarde water zou dan in tijden van droogte kunnen gebruikt worden om te beregenen.”

Natuurpunt vraagt ook om zeer intensieve landbouw en fruitteelt in devalleigebieden rond de kreken van Saleghem en de Rietlandpolder te ontmoedigen. “Deze zijn immers moeilijk te combineren met de noodzakelijke klimaatbuffer. Hooi- en weilanden zijn hiertoe meer geschikt. Mogelijks kan hier samengewerkt worden met de Vlaamse Landmaatschappij die via de grondenbank percelen kan uitruilen.”

Waterpeil regelen

Verder wil Natuurpunt ook onderzoeken op welke wijze het natuurgebied Kreken van Saleghem kan gevrijwaard worden van extreem hoge waterstanden zoals in mei 2016. Wellicht kan een nieuwe bypass op de Broekwatergang vanaf de Groenendijk via de Rietlandstraat en de St-Jacobsstraat soelaas brengen. Die bypass kan dan tegelijk dienen als een ontdubbeling van de te krappe watergang van de Hoge Landen, richting Verrebroek.

Met stuwen en schotbalken wil Natuurpunt in tijden van droogte het waterpeil in de reservaatgebieden kunnen regelen zodat het waterpeil niet beneden kritische punten zakt met gevaar voor vissterfte, blauwalgengroei en botulisme. Tot slot wil de natuurbeweging een heraanplanting van de vele gerooide bomenrijen zowel in de polders als op de hogere zandgronden ten zuiden van de E34. “Zij milderen de hoge temperaturen en brengen het vocht uit diepere grondlagen naar boven”, vervolgt Bogaert. “En bovendien zijn ze ook voor de fietsende recreant aangenaam. Er was hiervoor al een vruchtbaar overleg tussen de milieuraad en het polderbestuur met de aanplant van zomereiken langs de Lage Sluisstraat als eerste resultaat. Dat mooie initiatief verdient zeker verdergezet te worden.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.