Meerderheid en oppositie ruziën over bijkomende agendapunten

Kristof Pieters
Het gaat er tegenwoordig bitsig aan toe op de gemeenteraad in Sint-Gillis-Waas. Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) deed donderdagavond een oproep aan de N-VA fractie om zich voortaan wat constructiever op te stellen. Volgens de meerderheid probeert de oppositie het beleid te kapen door bijkomende punten steevast ter stemming voor te leggen. N-VA vindt de kritiek onterecht en een teken van zwakte.

De coalitie van CD&V en Groen-sp.a is het beu dat N-VA op de laatste gemeenteraden bijkomende punten aan de agenda toevoegt en die telkens ter stemming voorlegt. “Het zijn meestal punten waar het huidig beleid reeds mee aan de slag was, of punten die verder onderzoek vereisten”, legt De Rudder uit. Hoewel de meerderheid en oppositie meestal wel op dezelfde golflengte zitten, wordt er door de meerderheid telkens tegengestemd. “We kunnen niet anders”, legt schepen Tom Ruts (Groen) uit. “We moeten deze voorstellen eerst laten onderzoeken door de administratie. Pas als ze uitgewerkt zijn en de consequenties duidelijk, kunnen ze ter stemming gebracht worden op de gemeenteraad. Nu ontstaat de perceptie dat we alles van tafel vegen maar er wordt ons geen keuze gelaten. N-VA kaapt gewoon ons beleid en volgt een conflictmodel in plaats van overleg. Er wordt ons geen ruimte geboden als iets ter stemming wordt gelegd. Het is telkens te nemen of te laten. Wegens de te krappe termijn is het niet mogelijk om mee te gaan in de aangebrachte punten. De oppositie maakt immers geen gebruik van de voorafgaande commissies om hun aangebrachte punten te duiden.” Ruts verwijst onder meer naar een voorstel om de voorrang van rechts af te schaffen. Iets waar hij principieel achter staat maar dat hij wil opnemen in het nieuwe mobiliteitsplan.

N-VA vindt niet dat ze zich ‘niet-constructief’ opstelt in de gemeenteraad. “Het omgekeerde is waar”, vindt fractievoorzitter Koen Daniëls. “Het zou de meerderheid sieren om onze voorstellen goed te keuren in het belang van onze inwoners in plaats van tegen te stemmen omdat het van de oppositie komt, zoals ze consequent deden. Men zou zich op z’n minst kunnen onthouden. We beoordelen elk dossier op zijn inhoud en hebben constructief op de afgelopen gemeenteraden 95% van de voorstellen van de meerderheid goedgekeurd. Het decreet lokaal bestuur voorziet dat gemeenteraadsleden tot 5 dagen voor de zitting voorstellen kunnen agenderen. En aan die termijn hebben we ons altijd gehouden. Het is vreemd dat de gemeenteraadsleden van N-VA zonder ruggensteun van een administratie wel in staat zijn om alle punten die op gemeenteraad zijn geagendeerd door de meerderheid –gemiddeld een 25-tal- wel allemaal te doorgronden op 7 dagen tijd, terwijl de meerderheid er niet in slaagt om 1 tot 3 punten van N-VA op 5 dagen te kunnen bekijken. We begrijpen wel dat het vervelend is voor de meerderheid als we goede voorstellen doen maar waarom dan telkens tegenstemmen? Dit is een teken van zwakte”, vindt Daniëls. “Ons voorstel om een verkeerskegel te plaatsen op de samensmelting van de rijbaan en het fietspad vraagt volgens ons toch geen uitgebreid onderzoek.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.