Knip in Bosstraat verdwijnt: asverschuivingen, grasbetontegels en rijbaankussens komen in de plaats

Schepen Tom Ruts bij de knip in de Bosstraat. Die verdwijnt maar er komen een hele reeks maatregelen in de plaats.
Kristof Pieters Schepen Tom Ruts bij de knip in de Bosstraat. Die verdwijnt maar er komen een hele reeks maatregelen in de plaats.
Het college heeft beslist om de Bosstraat opnieuw toegankelijk te maken in beide richtingen. De knip verdwijnt en wordt vervangen door enkele asverschuivingen, rijbaankussens en een wegversmalling. Grasbetontegels moeten het mogelijk maken om veilig te kruisen.

In 2018 vroegen inwoners van de Bosstraat de aandacht van de gemeente. Naast kapotgereden bermen voelden voetgangers en fietsers zich onveilig. De smalle straat, in combinatie met hoge rijsnelheden, lagen aan de basis.

Het voorbije jaar werden verschillende opstellingen in de Bosstraat uitgetest waaronder een knip in zowel het midden als het einde van de straat, met soms erg uiteenlopende reacties. Nu heeft het college een evaluatie gemaakt van alle proefopstellingen en besloten om de straat alsnog voor alle verkeer in beide richtingen toegankelijk te houden. Doorgaand verkeer zal in de toekomst dus terug mogelijk worden.

“Het afsluiten van de straat kent voor- en tegenstanders”, legt schepen van Mobiliteit Tom Ruts (Groen) uit. “De leefbaarheid in de straat verbetert sterk, maar het omrijden wordt door velen als ongewenst ervaren. Ook hulpdiensten stellen vraagtekens bij dit concept. Hetzelfde geldt voor het instellen van een eenrichtingsregime.”

Asverschuivingen

De straat zal daarom voor alle verkeer in beide richtingen toegankelijk blijven. Om de bermen te beschermen, het doorgaand verkeer te ontmoedigen en de rijsnelheid te beperken, worden verschillende maatregelen genomen. Er worden op regelmatige afstanden asverschuivingen geplaatst en op twee plaatsen komen er rijbaankussens om de snelheid te remmen. “De noordelijke berm wordt voorzien van grasbetontegels op plaatsen waar nog geen verharding aanwezig is”, vult Ruts aan. “In de zuidelijke berm worden bomen aangeplant en waar mogelijk een wadi. Ter hoogte van de aansluiting met de Sint-Niklaasstraat gaan we de bocht ook aanpassen en aan de andere kant, ter hoogte van de Doornstraat, komt een wegversmalling.”

De aanleg van een vrijliggend voet- en/of fietspad komt er niet. “Dit vraagt om voldoende ruimte in de naastliggende bermen en bijkomend onderzoek leerde ons dat grote delen niet tot het openbaar domein behoren”, legt de schepen uit. “We hebben hier echter een mooi compromis gevonden. In het kader van de klimaatproblematiek komt er geen bijkomende verharding, maar toch meer comfort en extra groenbeleving. De snelheidsremmers zullen ook het doorgaand verkeer ontmoedigen zodat we tegemoetkomen aan heel wat bekommernissen uit de bevraging.”

Al deze maatregelen worden nu vertaald in een ontwerp. De bedoeling is de werken in het voorjaar van 2020 af te ronden.

Oppositiepartij N-VA spreekt van ‘flip-flop gedrag’ van het gemeentebestuur. “Als we op de gemeenteraad een voorstel doen om de straat aan te passen met asverschuivingen stemt de meerderheid dit weg, waarna ze het nu toch gaan uitvoeren”, zegt fractievoorzitter Koen Daniëls. “We blijven betreuren dat men het fietspad - dat reeds 40 jaar beloofd werd- niet gaat aanleggen. Dat daarvoor op een aantal plekken grondinname nodig is klopt, maar die grondafstand staat in heel wat aktes van bewoners.”

Kristof PietersReacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.