Hulststraat wordt omgevormd tot schoolstraat

De Hulststraat zal omgevormd worden tot schoolstraat. Daarover hebben de directie, buurtbewoners en het gemeentebestuur een overeenkomst bereikt tijdens een overleg over de verkeersproblematiek in de straat.

De Hulststraat is dan wel een doodlopende straat, maar in de omgeving van de school De Hoge Geest zijn er wel elke schooldag onveilige situaties. Daarom gaat men de straat afsluiten voor gemotoriseerd verkeer gedurende twintig minuten, zowel bij het begin als aan het einde van de schooldag.


De afsluiting wordt geplaatst achter de parking van de OLV-kerk, zodat deze ten volle benut kan worden.


Fietsers en voetgangers kunnen ongehinderd voorbij de afsluiting om de school te bereiken. Het gaat om een proefproject maar als de evaluatie positief is, zal het een permanente maatregel worden. (PKM)