Gemeentelijk mobiliteitsplan wordt verfijnd

Kristof Pieters
De gemeente Sint-Gillis-Waas start een studie op om het bestaande mobiliteitsplan een update te geven en nog meer te verfijnen. Onder meer de snelheidsregimes in de verschillende straten worden daarbij opnieuw onder de loep genomen, maar ook de voorrangsregeling komt aan bod.

Het huidig mobiliteitsplan van Sint-Gillis-Waas zette de grote lijnen uit en die blijven ook behouden. “We starten nu met een tweede fase en dat is de uitwerking van een aantal speerpunten”, zegt schepen van Mobiliteit Tom Ruts (Groen). “Er worden ook een aantal nieuwe thema’s aan toegevoegd. Bij deze studie zal onder meer een categorisering worden gemaakt van het wegennet, maar ook een snelheidsplan. Verder zal bekeken worden of we op bepaalde plaatsen de voorrangsregeling moeten wijzigen. Ook het installeren van poorteffecten komt hierbij aan bod. Andere thema’s zijn het parkeren, voetpaden, trage wegen en fietsverbindingen.”

Rode draad doorheen alles is de focus op ‘duurzame mobiliteit’. De bevolking krijgt ook inspraak. Dat zal onder meer gebeuren via de verschillende adviesraden en middenveldorganisaties. “De bedoeling is om in de loop van 2020 te landen met een nieuw eigentijds mobiliteitsplan”, vervolgt Ruts. “Kort daarop kan er dan aan de slag worden gegaan met de uitwerking van de verschillende acties.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.