Gemeente zet licht op groen voor woonwagenterrein in De Klinge

De gemeente gaat aan Heykavel in De Klinge een woonwagenterrein inrichten.
PKM De gemeente gaat aan Heykavel in De Klinge een woonwagenterrein inrichten.
Het schepencollege van Sint-Gillis-Waas heeft een omgevingsvergunning verleend voor de inrichting van een kleinschalig, residentieel woonwagenterrein aan de Heykavel in De Klinge. Het is een gecontesteerd dossier in Sint-Gillis-Waas, waartegen vorig jaar nog 315 bezwaren werden ingediend. Samen met de ontwikkeling van het woonwagenterrein gaat het gemeentebestuur ook de voorzieningen voor de bewoners in de Heykavel uitbreiden. “Hier is helemaal geen draagvlak voor”, reageert N-VA.

Volgens het gemeentebestuur bleken de vele bezwaren tegen het woonwagenpark ongegrond. “Er werden inderdaad een hele reeks bezwaren ingediend, maar die waren ongegrond, zo bleek na analyse door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. De bezwaren tegen de pergola waren wel gegrond. We hebben deze pergola dan ook niet vergund. De betonnen constructie met een totale lengte van 116 meter en een hoogte van 6.58 meter die in het ontwerp was opgenomen, zal dus niet uitgevoerd worden." 

“Anderzijds komt de ontwikkeling van het woonwagenterrein wel degelijk tegemoet aan een reële maatschappelijke behoefte. Met deze vergunning zetten we een belangrijke volgende stap, waarbij de gemeente ook inspeelt op het beleid van de Vlaamse overheid. In december 2017 ontving de gemeente een Vlaamse subsidie voor de aankoop van de gronden in de Heykavel. In juli 2019 keurde de gemeenteraad het ontwerp voor de inrichting van het woonwagenterrein goed. En nu is er dus de goedkeuring van de omgevingsvergunning.”

Het gemeentebestuur wil meteen ook de voorzieningen voor de bewoners van de weekendverblijven aan Heykavel uitbreiden. “Een deel van de bewoners is momenteel aangesloten op het waterleidingnetwerk. Dit moet liefst uitgebreid worden naar alle bewoners. Dat is een basisvoorziening. De gemeente wil hierover samen met De Watergroep in gesprek gaan met de bewoners waarbij ze kunnen polsen naar hun interesse en hun bereidheid om hun eigendom ter beschikking te stellen voor een waterleidingsnet. Samen met MIWA bekijkt de gemeente ook of de installatie van ondergrondse afvalcontainers een mogelijke oplossing is. Zo kan de ontwikkeling van het woonwagenterrein gekoppeld worden aan een verbetering van de woonomstandigheden voor alle bewoners in de Heykavel.”

De maquette voor het woonwagenpark in De Klinge. Alleen de pergola - de betonnen constructie met een totale lengte van 116 meter en een hoogte van 6.58 meter - wordt niet vergund.
PKM De maquette voor het woonwagenpark in De Klinge. Alleen de pergola - de betonnen constructie met een totale lengte van 116 meter en een hoogte van 6.58 meter - wordt niet vergund.

“315 bezwaarschriften worden genegeerd”

Oppositiepartij N-VA is niet te spreken over het verlenen van de vergunning. “We zijn samen met vele omwonenden verbolgen dat de bestuursmeerderheid van CD&V-Groen-sp.a zichzelf toch een omgevingsvergunning heeft gegeven. Twee keer werden er meer dan 315 bezwaren ingediend”,aldus N-VA-gemeenteraadsleden Koen Daniëls en Dirk Van Raemdonck.  “Het ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) waar de gemeente zich op beroept, werd bovendien door toenmalig minster Schauvliege (CD&V) geschorst en door de Raad van State vervolgens vernietigd. De minister bevestigde mij dat het plan bijgevolg nooit heeft bestaan en men er dan ook geen beroep op kan doen. Hierdoor wordt er een ongelijkheid gecreëerd tussen de nieuwe woonwagenbewoners en de bestaande gebruikers van de omliggende weekendhuizen, die er niet zouden mogen wonen. Het is bovendien zeer cynisch dat de eigenaars van de weekendhuizen reeds jaren waterleiding en afvalophaling vragen en niet kregen. Omdat de woonwagenbewoners er nu bijkomen, zou dat plots wel kunnen. Daar kunnen deontologisch veel vragen bij gesteld worden.”

Schepen Herwin De Kind (Groen-sp.a) gaf eerder aan dat het wel is afgetoetst bij de hogere overheid. “De Vlaamse wooncodex laat toe dat er wordt afgeweken van de bestemming als dit voor het algemeen belang is.” 
Voor N-VA is er echter al een oplossing. 
“Het behoud van de huidige standplaats van de woonwagenbewoners in de Reepstraat zou veel logischer zijn. De ene familie waarover het gaat, staat reeds op het met belastinggeld uitgerust terrein in de Reepstraat. Of er subsidies zijn of niet maakt niet uit, een project dat meer dan 600.000 euro kost kan niet in volle coronacrisis. Die middelen kun je nu beter besteden.”

315 bezwaarschriften kwamen er vorig jaar tegen de plannen. "Hier kunnen deontologisch veel vragen bij gesteld worden", aldus  Dirk van Raemdonck en Koen Daniëls.
RV 315 bezwaarschriften kwamen er vorig jaar tegen de plannen. "Hier kunnen deontologisch veel vragen bij gesteld worden", aldus Dirk van Raemdonck en Koen Daniëls.
PKM