Geen glas in de plaats van groen

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN SINT-GILLIS-WAAS

De serres van grote landbouwbedrijven palmen steeds meer open ruimte in.
Kristof Pieters De serres van grote landbouwbedrijven palmen steeds meer open ruimte in.
Het groene en landelijke karakter van Sint-Gillis-Waas, een grote troef van de gemeente, staat onder druk. De voorbije jaren werden enkele mastodonten van glastuinbouwbedrijven neergepoot. Moet het volgende gemeentebestuur dit een halt toeroepen?

"Als groene en landelijke gemeente zien we dat landbouwbedrijven steeds grootschaliger worden en meer aanwezig zijn in het landschap", zegt burgemeester Chris Lippens (CD&V). "We zoeken voortdurend naar een balans tussen het ondersteunen van de landbouwers en het vrijwaren van het historisch landschap. De procedureslag rond het complex aan de parallelweg van de E34 leerde ons in te zetten op overleg. De toekomst zal uitwijzen of dit gelukt is. Voor een serre die momenteel in aanbouw is, hebben we alvast groenaanplant rond het bedrijf als vereiste opgelegd."

N-VA vindt dat dergelijke bedrijven zich best langs de E34 vestigen. "We kunnen zo het geluid van de snelweg dempen en de huizen met een groene plantenbuffer afschermen", zegt Koen Daniëls. "Die bedrijven bieden ook inkomsten en lokale tewerkstelling. We delen het gevoel dat langs wegen stukken open ruimte worden volgebouwd, maar de eigenaars hebben ook hun rechten. Als je een bouwgrond hebt voor een woning zou je het ook niet aanvaarden als je een verbod krijgt om te bouwen."

Volgens Sp.a-Groen is het probleem is niet beperkt tot serrecomplexen. "De open ruimte komt meer en meer onder druk te staan door constructies zoals grote stallen voor intensieve veehouderij", zegt Herwin De Kind. "Het is een aantasting van de open ruimte en het landschap. Er ontbreekt een onderbouwde visie op ruimtelijke ordening, waardoor de aanvragen geval per geval worden geëvalueerd en dikwijls worden vergund."

De Nieuwe Ploeg wil een luider verzet laten klinken om te vermijden dat er in de toekomst nog meer mastodonten komen. "Buurgemeente Beveren heeft onder druk van de burgers ook haar standpunt gewijzigd tegenover de glastuinbouwzone in Melsele", zegt Erik Maes. "Sint-Gillis beroept zich maar al te graag op het landelijke karakter maar door het vergunnen van grote complexen pleegt men een aanslag op de open ruimte. We willen geen glas in plaats van groen."
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.