Geen confetti, wel hogere toelage

COMPROMIS: 3.500 EURO VAN SCHOONMAAK NAAR CARNAVALSVERENIGINGEN

Vorige jaren lag de straat tijdens en na de stoet bezaaid met confetti.
Foto Kristof Pieters Vorige jaren lag de straat tijdens en na de stoet bezaaid met confetti.
Het nieuwe confettiverbod tijdens carnaval heeft de gemoederen al hoog doen oplaaien. Het gemeentebestuur heeft nu beslist om het geld dat wordt uitgespaard op schoonmaken te schenken aan de carnavalsverenigingen die een stoet organiseren. "Het is een compromis, maar we blijven het verbod betreuren", reageert Romain Meersschaert van de Mini-Kielen.

Voor het eerst in de geschiedenis zal er tijdens de carnavalsstoeten in De Klinge op 26 februari en in Sint-Gillis-Waas op 5 maart geen confetti meer gestrooid worden. Ook tijdens de stoeten van de verschillende scholen geldt voortaan een strooiverbod. De gemeente nam die maatregel na een reeks klachten van bewoners. Vooral het kindercarnaval veroorzaakte overlast. De gemeente nam het de directies ook kwalijk dat ze de leerlingen verboden confetti te strooien op de speelplaats, maar wel toelieten dat dit op de openbare weg gebeurde. Er werd nog even gedacht aan een beperkte strooizone, maar uiteindelijk besliste het gemeentebestuur om een totaal confettiverbod in te voeren.


"Als er wat wind staat, vliegt de confetti toch nog alle kanten uit", legt schepen Wilbert Dhondt (CD&V) de beslissing uit. "We kregen steeds meer klachten van bewoners. Na een stoet werd uiteraard geveegd, maar je kan niet vermijden dat het in voortuinen terecht komt."


Het verbod werd door de carnavalsverenigingen niet goed onthaald. Als compromis gaat de gemeente nu het geld schenken dat ze uitspaart aan de opkuis. "We hebben becijferd dat het inzetten van de veegwagens ons zo'n 3.500 euro kost", zegt Dhondt. "We gaan dit geld nu schenken aan de twee carnavalsverenigingen die stoeten organiseren: de Mini-Kielen en de Vodderoapers. De toelage van 2.250 euro was al 16 jaar ongewijzigd. Omdat ze steeds meer kosten moeten maken, hadden ze de gemeente al om extra geld gevraagd. Nu krijgen elk organiserend comité in één klap 1.750 euro extra. Ze mogen dit geld besteden zoals ze willen. Ze kunnen hier bijvoorbeeld extra groepen mee boeken, wat de stoet en het carnavalsgebeuren dus alleen maar ten goede komt."

Ludieke actie

Romain Meersschaert, voorzitter van carnavalsvereniging De Mini-kielen, reageert met gemengde gevoelens op het compromis. "Ik blijf het verbod betreuren, want het strooien van confetti is een traditie tijdens carnaval. Het is jammer dat de gemeente toegeeft aan de toenemende onverdraagzaamheid. Anderzijds zijn de extra middelen erg welkom. Het klopt dat we het steeds moeilijker krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen. Een mooie groep boeken kost al snel 500 tot 600 euro en dat zijn dan niet eens de duurste. Daarbovenop komen de stijgende kosten voor SABAM, het inzetten van seingevers, een hulppost opzetten, enz. We moeten tegenwoordig zelfs een risicoanalyse laten uitvoeren. Dit maakt dat we al hebben moeten bezuinigen op andere posten." De Mini-Kielen plannen wel nog een ludieke actie tegen het confettiverbod, maar wat dat precies is, blijft een goed bewaard geheim.


De politie zal toezien op de naleving van het verbod. "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en aan de inschrijvingstafel krijgen alle deelnemende groepen een formulier met de regels. Wie ze overtreedt, riskeert een GAS-boete", waarschuwt de schepen nog.