College geeft ongunstig advies voor inplanting van drie windturbines langs noorden van E34

Langs de E34 staat nu al een hele reeks windmolens tussen Sint-Gillis-Waas en Vrasene.
Kristof Pieters Langs de E34 staat nu al een hele reeks windmolens tussen Sint-Gillis-Waas en Vrasene.
Het college van Sint-Gillis-Waas geeft een ongunstig advies aan de provincie Oost-Vlaanderen voor de inplanting van drie windturbines met een hoogte van 200 meter langs de noordzijde van de E34. De impact op het landschap, op de woonomgeving en op de vogelpopulaties zijn volgens het gemeentebestuur onaanvaardbaar groot.

Storm 41 diende een aanvraag in voor de bouw van drie windturbines met een hoogte van 200 meter langs het noorden van de E34 in Sint-Gillis-Waas. Het project was een afgeslankte versie van het oorspronkelijke idee om vijf turbines aan te vragen die geplaatst zouden worden van aan ‘Het Kalf’ tot aan de gemeentegrens met Beveren.

Het openbaar onderzoek, dat liep van 1 tot 30 september, leverde 160 bezwaarschriften op. Daaruit bleek een grote bezorgdheid van de bewoners over de impact van de turbines op het open polderlandschap en op de kwaliteit van de woonomgeving door geluid en slagschaduw in combinatie met de al werkzame turbines langs het zuiden van de E34. De adviesraad gecoro gaf ook een ongunstig advies.

rv

Het college vindt dat de meest oostelijke turbine in strijd is met het gewestplan, omdat hij opgericht wordt in ‘valleigebied’. Daarnaast is men van oordeel dat er van een ‘bundeling’ geen sprake is: de turbines zijn 50 meter hoger dan de al bestaande turbines, ze bevinden zich op te ruime afstand (tot 1,9 km) van elkaar en de turbines op grondgebied van Beveren, waarop ze aansluiten, worden onder meer ook door de gemeente Beveren nog altijd aangevochten.

Broedvogels

“We vrezen ook het effect van de turbines op de populaties van broedvogels in het Meerdonkse krekengebied”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Het gaat dan vooral om de bruine kiekendief, waarvan er slechts twee broedparen overblijven. De Vlaamse overheid wil de populatie opnieuw zien toenemen.”

Geluidshinder

Tot slot is er het effect op de woonomgeving. De technische uitrusting van de turbines laat toe om de geluidshinder en het effect van de slagschaduw te beperken tot het wettelijke maximum. “Maar de vraag is in hoeverre daarbij rekening wordt gehouden met de al werkzame turbines, die beheerd worden door andere bedrijven”, vervolgt De Rudder.

Het ongunstig advies van het college sluit aan bij de beslissingen van de gemeenteraad in februari 2009 (voor het provinciaal windplan) en in februari 2012 (voor een concrete aanvraag) om geen turbines toe te staan ten noorden van de E34/expresweg.

De deputatie zal nu ten laatste op 20 december een beslissing moeten nemen. “We rekenen erop dat de deputatie daarbij het eigen provinciaal structuurplan als vertrekpunt neemt, waar gekozen wordt om het gebied ten noorden van de E34/expresweg windturbinevrij te houden”, zegt De Rudder nog.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.