“Trage wegen meer toeristisch en recreatief inzetten”: gemeente gaat werk maken van tragewegenplan

RV
Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas gaat de komende jaren een tragewegenplan opmaken.

Bijna alle Oost-Vlaamse gemeenten beschikken intussen over een tragewegenplan. Het inspireerde oppositiepartij N-VA om een stand van zaken te vragen aan de bestuursmeerderheid in Sint-Gillis-Waas. “We zijn jammer genoeg één van de gemeenten die achterblijven met de opmaak van zo’n tragewegenplan. We vragen daarom om dringend werk te maken van het in kaart brengen en in ere herstellen van trage wegen”, aldus N-VA-raadslid Denis D’hanis. “Ook in Sint-Gillis-Waas zijn er immers heel wat trage wegen: kleine wegen, kerkwegels en paden die genesteld zijn in het landschap. Vandaag zijn er echter stevige gaten ontstaan in dat netwerk van trage wegen. Er zijn wegels verdwenen, er zijn wegels waar huizen op gebouwd zijn of die overgroeid zijn en er zijn zelfs wegels die het gemeentebestuur recent zelf nog heeft gesloten, zoals de Blauwe Hoefwegel in De Klinge. Er is dus nood aan een actieplan voor deze trage wegen.”

Toeristische troef

Schepen voor Mobiliteit Erik Rombaut (Groen) kondigt aan dat de gemeente een actievere rol wil opnemen. “Bedoeling is om het tragewegennetwerk als toeristische en recreatieve troef in te zetten en en om ontbrekende schakels aan te vullen. We zullen eerst een inventaris maken van de trage wegen in de vier deelgemeenten, waarna we een beleidskader gaan opmaken. We zijn inderdaad geen koploper, maar voordeel is nu wel dat we kunnen werken via de nieuwe decretale regelgeving. We gaan samenwerken met de vzw Trage Wegen. In de meerjarenbegroting is ook een stevig bedrag voorzien om aan de slag te gaan en op het terrein ook echt werk te maken van de inrichting en het onderhoud van trage wegen. We zullen ook een beroep doen op de provincie voor de opmaak van een uitvoeringsplan en we kunnen de subsidiemogelijkheden aanwenden voor de opmaak van een tragewegenkaart, voor de bewegwijzering van de trage wegen en voor bepaalde infrastructurele werken aan trage wegen.”