"Principe 'vervuiler betaalt' werkt"

Waasmunster grootste vervuiler Moerbeke produceert minste afval

Moerbeke blijkt de meest milieubewuste gemeente te zijn in het Waasland. Dat blijkt uit cijfers van de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM). Gemiddeld verzamelde een Moerbekenaar slechts 101 kilo restafval per jaar, terwijl men in Waasmunster maar liefst 157 kilo restafval per inwoner produceerde in 2013. Opvallend: Wie aangesloten is bij afvalintercommunale MIWA doet het merkbaar slechter.

Restafval is het huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is en dus verbrand wordt. Hoe minder restafval, hoe beter dus. Toch tekenen er zich grote verschillen af tussen de verschillende Wase gemeenten. Dat blijkt uit een rapport van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).


Een opvallende tendens is dat de steden en gemeenten die zijn aangesloten bij afvalintercommunale MIWA het meeste restafval produceren: Waasmunster, Sint-Gillis-Waas, Temse, Stekene en Sint-Niklaas zijn de slechtste leerlingen van de klas. Dit staat in scherp contrast tot de gemeenten die samenwerken met afvalintercommunale IDM. De Lokeraars en Moerbekenaren produceren beduidend minder restafval dan hun buren.

DIFTAR-systeem

"Een belangrijke verklaring voor onze goede cijfers is ons DIFTAR-systeem. Daarbij betalen huishoudens per kilogram afval die ze produceren", zegt Annick Maes, communicatieverantwoordelijke bij IDM. "We hebben zo het principe van 'de vervuiler betaalt' in de praktijk gebracht en die aanpak blijkt zijn vruchten af te werpen. Daarnaast blijven we ook inzetten op sensibiliseringscampagnes. Zo organiseren we dit weekend ons derde 'Repair Café' waar mensen hun defecte toestellen kunnen laten herstellen. Bovendien zijn we pas gestart met een nieuw project waarbij we de afvalproductie van 20 gezinnen onder de loep nemen. We staan hen bij met tips en tricks om de afvalberg te verkleinen. We willen altijd waakzaam blijven en de hoeveelheid afval beperken."


Bij MIWA erkent men het probleem dat hun gemeenten gevoelig meer afval produceren dan de buurgemeenten van IDM. "In onze steden en gemeenten werken we nog steeds met vuilzakken om het restafval in te zamelen. De financiële prikkel om mensen te stimuleren om minder afval te produceren ontbreekt", geeft communicatieambtenaar Sébastien Impe aan. "De prijs die we vragen aan de burgers bedraagt slechts de helft van wat het ons als intercommunale kost om het afval te verwerken."

Tariefverhoging?

Volgens Christel Geerts (sp.a), voorzitter van MIWA en schepen van stadsreiniging in Sint-Niklaas, zijn er echter geen concrete plannen om een tariefverhoging door te voeren. "Het is niet eenvoudig om mensen te overtuigen, maar toch willen we vooral inzetten op sensibilisering. Die gebeurt niet alleen via de klassieke communicatie, maar bijvoorbeeld ook via buurtwerkers die burgers rechtstreeks aanspreken om beter te sorteren."