“Ook andere straten in wijk hebben heraanleg nodig”: N-VA dringt aan op ingrepen in Burgemeester van Hovelaan en Recolettelaan in De Klinge

Gemeenteraadsleden Koen Daniëls en Dirk Van Raemdonck in de Recolettelaan in De Klinge.
RV Gemeenteraadsleden Koen Daniëls en Dirk Van Raemdonck in de Recolettelaan in De Klinge.
Na de heraanleg van de voetpaden in de Boerenkrijglaan, Willem Van Saeftingelaan en Warandewegel in De Klinge dringt N-VA er op aan om ook de Burgemeester van Hovelaan en de Recolettelaan in diezelfde wijk aan te pakken. “Dat was beloofd, maar het komt er blijkbaar toch niet van”, aldus N-VA-gemeenteraadsleden Dirk Van Raemdonck en Koen Daniëls. Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) weerlegt dat. “Ook deze straten zullen worden aangepakt. Het dossier wordt volop voorbereid." 

In de wijk in De Klinge liggen de voetpaden in een aantal straten er slecht bij. Wortels van bomen duwen de klinkers er omhoog. In de Boerenkrijglaan, Willem Van Saeftingelaan en Warandewegel is dat aangepakt. “En daar zijn we blij mee. Er is wel nog wat werk om alles er proper af te ronden. Sommige tegels, boordstenen en goten liggen nog niet hoe ze moeten liggen”, klinkt het bij N-VA-raadsleden Dirk Van Raemdonck en Koen Daniëls. 

RV

“Er zijn echter nog straten in de wijk waar hetzelfde probleem zich stelt, zoals de Burgemeester van Hovelaan en de Recolettelaan. Er was beloofd dat ook deze straten zouden aangepakt worden door het rooien van de grote bomen, de straat te herstellen en nieuwe bomen aan te planten, van zodra de werken in de Willem Van Saefthingelaan afgerond zijn. Dat is nu het geval. Maar dat gaat blijkbaar niet meer door. Volgens de gemeentediensten zullen de bomen blijven staan, waardoor ook de nodige herstellingen niet kunnen worden uitgevoerd. We zullen er echter voor blijven ijveren.”

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) weerlegt dat de werken niet zullen gebeuren. “Ik betreur deze onterechte en nodeloze stemmingmakerij. N-VA is perfect op de hoogte dat we deze straten ook willen aanpakken. Dat is al herhaaldelijk meegedeeld. We hebben al verschillende werkvergaderingen gehad en afgelopen maandag is het dossier nog besproken op het schepencollege. Er wordt dus wel degelijk aan verder gewerkt en dit op een doordachte, duurzame en correcte manier, met grote aandacht voor mobiliteit. Een brief aan de inwoners is reeds in opmaak en mag spoedig in de bus verwacht worden."