"Mooie dreef in oude glorie hersteld"

NATUURPUNT PLANT 200 ZOMEREIKEN LANGS SINT-JACOBSSTRAAT

Intussen is de betonverharding deels verwijderd maar zijn ook alle populieren gekapt. Op zondag 8 maart plant Natuurpunt een grote boomplantactie.
Kristof Pieters Intussen is de betonverharding deels verwijderd maar zijn ook alle populieren gekapt. Op zondag 8 maart plant Natuurpunt een grote boomplantactie.
Natuurpunt gaat volgende maand 200 eiken planten langs de Sint-Jacobsstraat in Meerdonk. Het symbolische sluitstuk van een lang aanslepende rechtszaak rond de voormalige betonbaan.

In 1985 werd de mooie en rustige onverharde dreef in het kader van de ruilverkaveling ten onrechte aangelegd als betonweg. Het was op initiatief van Natuurpunt - toen nog onder de naam De Wielewaal - dat een deurwaarder de werken liet stilleggen. De natuurbeweging wilde vermijden dat de Waterstraat (nu Sint-Jacobsstraat) gebetonneerd werd. De weg vormt namelijk de oostelijke grens van het krekengebied van Saelghem. Onder druk van landbouwers werden de plannen toch doorgevoerd. Na een lange procedure voor de rechtbank werd in 2010 beslist dat de betonverharding er terug uit moest en kon de sterk verloederde sluipweg voor autoverkeer in ere hersteld worden. "Hoewel de rechter had bepaald dat de weg in zijn oorspronkelijke staat moest worden hersteld, hebben we als eigenaar gekozen voor een compromis", vertellen Jan Dhollander en Bert Raets van Natuurpunt.

Compromis

"De betonverharding is slechts gedeeltelijk opgebroken zodat landbouwers nog gemakkelijk aan hun akkers kunnen, maar de doorgang voor auto's is onmogelijk gemaakt. De straat heeft nu haar rust teruggevonden en het is er aangenaam fietsen en wandelen." Natuurpunt kocht de Sint-Jacobsstraat en enkele aanpalende percelen begin 2014, waardoor ze het behoud van het stuk natuur kunnen garanderen. "En in twee jaar tijd is de aanwinst nu twaalf hectare bewandelbaar krekengebied."

200 eiken

Op zondag 8 maart gaat Natuurpunt Waasland Noord een 200-tal zomereiken aanplanten langs de Sint-Jacobsstraat. De vereniging nodigt alle mensen uit om op die dag de bomen in de grond te helpen steken. "Twee jaar geleden liet de vorige eigenaar de oude populieren langs de straat kappen. Dit zorgde er voor dat de dreef er maar troosteloos bij ligt. Intussen zijn de houtresten opgeruimd, hebben we afval opgehaald en zijn de greppels en poelen hier en daar proper gemaakt. De bermen krijgen een aangepast beheer met het oog op meer kleur en bloemen. Enkele poelen zullen weer geschikt gemaakt worden voor padden en salamanders. Over enkele jaren hopen de we dat deze dreef terug in haar oude glorie zal hersteld zijn."

Steun de actie

De boomplantactie van 8 maart start om 14 uur aan de noordelijke ingang van de Sint-Jacobsstraat. Natuurpunt roept op om de aankoop van de bomen te steunen. Voor een gift van 40 euro of meer koopt de vereniging een zomereik en wordt de schenker uitgenodigd om hem op 8 maart te komen planten. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Info: www.panneweel.be. (PKM)