Sterkste stijging aantal woninginbraken voor Pajotse gemeenten

Het aantal woninginbraken in onze regio is het zwaarste gestegen van het hele arrondissement Halle-Vilvoorde. In Pepingen, Herne, Lennik en Ternat verdubbelde het aantal woninginbraken in vijf jaar, in Bever en Galmaarden is er sprake van een verdrievoudiging.

Parlementslid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) vroeg de misdaadcijfers van het arrondissement Halle-Vilvoorde aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). De zwaarst getroffen regio is het Pajottenland. Procentueel gezien zijn Bever en Galmaarden de sterkste stijgers. In Bever ging het aantal misdaden van 5 naar 24, in Galmaarden van 7 naar 31 per jaar.


Van Vaerenbergh wil dat er enerzijds volop wordt ingezet op preventie om diefstallen te voorkomen. Ze denkt daarbij aan campagnes als 1-dag-niet en de algemene diefstalpreventie aangeboden door de politie. Daarnaast moet meer ingezet worden op het gebruik van camera's met automatische nummerplaatherkenning. Verder wil ze een eigen labo voor het parket Halle-Vilvoorde. "Het parket moet momenteel een beroep doen op de labo's van Brussel, Leuven en Dendermonde", vertelt Van Vaerenbergh. "Verder wil het parket meer criminelen vervolgen, maar dat gaat soms niet omdat de Nederlandstalige rechtbanken soms te weinig personeel hebben. Zeven Nederlandstalige griffiers werden op onwettige wijze op bevel van de Franstalige voorzitter overgeplaatst naar Franstalige rechtbanken. Dat is ongehoord"


De politiezone Pajottenland weet dat er een criminaliteitsprobleem is in de regio, maar wil niet panikeren. "Als je een verdere analyse maakt van de cijfers, zie je veel diefstallen in tuinhuisjes en van werfmaterialen", zegt korpschef Marc Hellinckx. "Wij doen meer inspanningen voor patrouilles en intelligente camera's. In Herne, Lennik en Eizeringen is al een investering gedaan van 200.000 euro voor meer camera's." (MEN)