"Ik werd enkel geduld door mijn Franstalige collega-schepenen"

GEERTRUI WINDELS NEEMT ONTSLAG NA JARENLANGE TEGENWERKING

Mozkito
Geertrui Windels (Respect) heeft gisteravond onverwacht ontslag genomen als schepen in Sint-Genesius-Rode. Ze is teleurgesteld in de manier waarop er met de collega's van de Franstalige meerderheid IC-GB bestuurd moest worden. "Zonder overleg en samenwerking is goed bestuur niet mogelijk, net zomin als een goede samenleving."

Geertrui Windels, echtgenote van voormalig Europees president Herman Van Rompuy, heeft in het verleden vaak genoeg haar ongenoegen geuit over de houding van meerderheidsfractie IC-GB in de gemeenteraad. Zelf had ze daar, na een passage in de OCMW-raad, een zitje veroverd na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Met 1.487 voorkeurstemmen werd ze verkozen tot de enige schepen van oppositielijst Respect. Maar vier jaar later neemt ze dus ontgoocheld - en toch nog altijd onverwacht - afscheid van het ambt. "Het was een privilege om schepen te mogen zijn", sprak ze de gemeenteraad gisteravond toe. "Het is een fantastische job, maar er zijn ook heel wat negatieve punten."

Een actie in september van vorig jaar: Windels en haar collega-schepenen poetsen de fietsen van het gemeentepersoneel. Toen leek er nog geen vuiltje aan de lucht.
Mozkito Een actie in september van vorig jaar: Windels en haar collega-schepenen poetsen de fietsen van het gemeentepersoneel. Toen leek er nog geen vuiltje aan de lucht.

Geen steun

Windels haalde ook heel wat voorbeelden aan, die volgens haar de pijnpunten in de samenwerking tussen Nederlandstaligen en Franstaligen blootlegden. Als schepen was ze bevoegd voor het Nederlandstalige luik van het onderwijs, senioren, cultuur en huwelijken. Maar ook de bibliotheek, milieu en afvalbeleid had ze onder haar hoede. "Ik kreeg van meet af aan al geen enkele bevoegdheid waar ik om gevraagd had", aldus Windels. "De bevoegdheden die ik wel kreeg, werden dan weer uitgehold. Het budget voor milieu werd na een jaar gehalveerd, tot haast helemaal niets meer. Men probeert ook mijn milieuraad lam te krijgen door me te verbieden bepaalde dossiers voor te leggen. Het festival Volkinro en het Feest van de Vlaamse Gemeenschap krijgen nog steeds geen euro steun van de gemeente, terwijl onze eigen Nederlandstalige culturele raad niet meer erkend wordt als adviesorgaan, en geen subsidies meer krijgt."


Windels gaf ook een forse sneer naar haar collega's in het schepencollege. "Ik krijg de dossiers pas de avond voor een zitting. Ik word enkel geduld op het schepencollege - wettelijk moet men wel. Maar zelfs mijn eigen dossiers worden niet met mij besproken. Doorgaans moet ik iets meerdere keren op de agenda zetten, vooraleer men er de tijd voor wil nemen - om dan in de coulissen te beslissen over aanpassingen of een weigering."


Windels gaf ook nog mee waarom ze zolang gewacht had om er de brui aan te geven: ze wilde vooral constructief werken, waarbij ze ook steeds de faciliteiten respecteerde. Maar haar ontslag moeten we vooral als een boodschap zien. "Ik wil aan de kaak stellen dat deze meerderheid in woorden een goede samenwerking en samenleving hoog in het vaandel draagt, maar de daden blijken heel wat anders."

Sobrie volgt op

Windels zal haar ontslag officieel indienen op de gemeenteraad van 27 maart. Dan zal Anne Sobrie, die in de vorige legislatuur als enige Vlaamse schepen in het college zetelde, haar mandaat overnemen. "Ik hoop van ganser harte dat mijn wettelijke opvolgster - die een rijke ervaring heeft als schepen en advocaat - op een betere samenwerking met dit college kan rekenen", besloot Windels.


Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) reageerde gisteravond meteen. "We nemen akte van uw ontslag, maar ik betreur uw visie. Ik denk dat uw frustratie vooral een gevolg is van financiële beperkingen en het personeelsgebrek. We moeten als kleine gemeente nu eenmaal goed nadenken." Schepen Miguel Delacroix noemde de houding van Windels zelfs respectloos en ondankbaar. "Ik val van mijn stoel", klonk het. "We krijgen net felicitaties van de inwoners voor ons werk in de voorbije vier jaar. We hebben uren met jou gesproken en onderhandeld. Dan is het spijtig dat je deze beslissing neemt."