Watergevoelig gebied aan Laarse Beek blijft groene ruimte

De open ruimte rond de Laarse Beek in Brasschaat en Schoten, die was aangeduid als zone voor sociale woningen en woonuitbreidingsgebied, zal dankzij het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Het Leeg - Rietbeemden' worden beschermd in functie van water, natuur, wandelen en fietsen. Het gebied is nat en overstromingsgevoelig waardoor nieuwe woningen niet wenselijk zijn.In mei vorig jaar startte de provincie met een openbaar onderzoek waarbij een PRUP voor Het Leeg - Rietbeemden werd voorgesteld aan de bevolking. "De conclusie geeft aan waar bebouwing mogelijk is en waar niet", gaat Lemmens verder. "Met dit PRUP wijzigt de provincie de bestemming van een aantal zones naar groene ruimte. De oevers van de Laarse Beek krijgen door het PRUP de bestemming natuurgebied. Het huidige golfterrein kan blijven bestaan, met de nodige aandacht voor natuur. Bovendien maakt het PRUP een nieuwe fietsweg langs de spoorweg mogelijk." (KCS)