Steegje wordt genoemd naar zuster Alberta

De gemeenteraad van Schoten heeft beslist om het steegje tussen de Sint-Cordulakerk en de parking van het woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt voortaan het Zuster Albertapad te noemen. Zuster Alberta was een erg bekende vroedvrouw in het voormalige Schotense 'moederhuis' (waar nu het woonzorgcentrum is).


Drie jaar geleden overleed ze op 89-jarige leeftijd. Zuster Alberta zou niet minder dan 30.000 kinderen ter wereld hebben geholpen.


De Schotense cultuurraad gaf een positief advies voor dit postuum eerbetoon. (KDC)