Lang leve de deelfiets

BRASSCHAAT, KALMTHOUT EN SCHOTEN VOLGEN BRECHTS VOORBEELD

Snel een gemakkelijk en ecologisch verantwoord vervoermiddel nodig? De deelfiets staat voor je klaar.
Foto De Freine Snel een gemakkelijk en ecologisch verantwoord vervoermiddel nodig? De deelfiets staat voor je klaar.
Brasschaat, Brecht, Kalmthout en Schoten zetten (verder) in op deelfietsen. Alleen al in Brasschaat komen er nog dit najaar 100 deelfietsen in omloop. De buurgemeentes bekijken intussen ook de haalbaarheid van een intergemeentelijk net.

Aan het station Noorderkempen, op grondgebied Brecht, is sinds enige tijd al een verdeelpunt van Blue-Bike. Inmiddels beslisten ook naburige gemeentes om mee op de kar - of beter gezegd: op de deelfiets - te springen. De tweewielers vormen een gedeeltelijke oplossing voor het mobiliteitsprobleem en zo wordt het vervoer ook groener.


Brasschaat raakte een tijdje geleden al overtuigd van de meerwaarde van deelfietsen en besliste onlangs om het groots aan te pakken. "In het schepencollege hebben we besloten dat er 100 deelfietsen moeten komen op ons grondgebied", zegt Brasschaats milieuschepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk de Kort (CD&V). "In de loop van de zomer gaan we offertes vergelijken en vanaf september zou het systeem in voege moeten treden. We trekken 30.000 euro uit op jaarbasis en normaal kunnen we daar zeker 100 fietsen voor krijgen. Op zich valt die kost nogal mee. Bedoeling is dat er verdeelpunten komen in elke wijk van onze gemeente. Vanuit de bevolking komt er alsmaar meer vraag. Zeker jongere mensen zijn al vertrouwd met deelfietsen."

Station Kalmthout

Ook in Kalmthout zijn de plannen al zeer concreet. In het begin van de zomervakantie zullen er twaalf Blue-Bikes komen aan het station.


"De fietsen moeten het voor de treinreiziger makkelijker maken om bijvoorbeeld de Kalmthoutse Heide of industriezone Bosduin te bereiken", vertelt burgemeester en parlementslid Jef van den Bergh (CD&V).


In Brecht bleek de voorbije maanden al dat deelfietsen in de buurt van het station een surplus kunnen bieden. Ook in Schoten is men intussen volop bezig met het voorbereiden van een deelfietsennetwerk. Er wordt gedacht aan vijftien fietsdropzones op het Schotense grondgebied.

Over gemeentegrenzen

Maar de betrokken gemeentebesturen willen ook over de grenzen kijken. "Helemaal ideaal zou zijn als je pakweg in Brasschaat een deelfiets zou kunnen nemen om die dan in bijvoorbeeld Schoten achter te laten", oppert Dirk de Kort.


"We bekijken zeker de mogelijkheden van een intergemeentelijk netwerk. In een ideale wereld zou het net zich zelfs over heel Vlaanderen uitrollen. Om dat praktisch te realiseren moeten de verschillende aanbieders van deelfietsen natuurlijk gaan samenwerken. Onlangs bracht ik de bekendste spelers op de markt trouwens een keer samen voor een overleg. Hopelijk kunnen wij hier in de Antwerpse rand mee een aanzet geven tot meer."