Aantal toegelaten bezoeken aan recyclagepark opgetrokken van één naar twee per week

Illustratie van een recyclagepark
Maxime Petit Illustratie van een recyclagepark
De inwoners van Schoten mogen vanaf woensdag 1 juli per adres niet meer langer één, maar twee keer per week naar het recyclagepark De Breker. Ondanks die versoepeling vraagt de gemeente wel om niet-essentiële bezoeken toch nog uit te stellen.

Begin april heropende het recyclagepark onder voorwaarden. Eén daarvan was dat inwoners maar één keer per week het recyclagepark mochten bezoeken om overdreven drukte te vermijden. De gemeente merkte dat die maatregel vaak met de voeten werd getreden. Dat leidde zelfs tot gevaarlijke verkeerssituaties. Om daar korte metten mee te maken, beboette de gemeente de overtreders. In die strenge handhaving komt vanaf woensdag enige versoepeling: de gemeente verhoogt het aantal toegelaten bezoeken per adres van één naar twee. De overige maatregelen blijven gelden. Asbesthoudend afval kan je nog steeds niet kwijt op De Breker.