Schoringswerken in de Sint-Jansstraat en Sint-Niklaasstraat

Er zijn werken bezig in de Sint-Janstraat en Sint-Niklaasstraat. Tijdens deze werken is geen doorgaand
verkeer mogelijk in deze straten.
Henk Deleu Er zijn werken bezig in de Sint-Janstraat en Sint-Niklaasstraat. Tijdens deze werken is geen doorgaand verkeer mogelijk in deze straten.
Nog tot 22 januari wordt een schoring opgesteld in de Sint-Janstraat en Sint-Niklaasstraat. Tijdens deze werken is geen verkeer mogelijk in deze straten.

“In functie van ontsluiting wordt de rijrichting in de Herejanstraat tijdelijk omgedraaid in de richting Elverdingestraat”, zegt schepen Ives Goudeseune. “Het laatste deel van de Sint-Niklaasstraat wordt tijdelijk opengesteld in twee richtingen voor het plaatselijk verkeer.” 

Na de werken zal een tonnageverbod 3,5 ton gelden in beide straten, die blijft zolang de schoring staat opgesteld omdat er een versmalde doorgang is.