Schoolstraten zijn goed gestart

De Baron Leroystraat en de Frans Messingstraat in Deurne zijn sinds 1 september omgevormd tot schoolstraten. Na een positieve evaluatie van een schoolstraat in Berendrecht is Deurne het tweede district met schoolstraten.

De twee straten, waar de poorten van Basisschool Het Baronneke op uitkomen, veranderen elke dag vlak voor en vlak na school telkens een halfuurtje in een autovrije straat. Fietsers en voetgangers mogen wel nog door en geparkeerde auto's in de afgebakende zone mogen wel de straat nog uitrijden. Nadarhekken, verbodsborden en 40 gemachtigde opzichters van de school leiden alles in goede banen.

Ontmoetingsplek

"We hadden hier heel veel ouders die hun kinderen met de auto kwamen afzetten, net omdat het hier zo druk is, maar dat geeft natuurlijk een vicieuze cirkel. Die wilden we doorbreken. We merken sinds 1 september dat er nu veel meer leerlingen met de fiets of te voet komen. Om die reden werden er een fietsenstalling op school en extra fietsbeugels aan de schoolpoort geïnstalleerd", zegt Freia Nuijten, directrice van Het Baronneke. "Leuk is dat de straat voor de school nu elke ochtend en namiddag een gezellig ontmoetingspleintje voor onze ouders en kinderen is geworden." Over zes maanden wordt het systeem geëvalueerd.

"Om de schoolstraten zo goed mogelijk te kunnen inrichten, gebeurden er aanpassingen. De Baron Leroystraat is voortaan voor auto's een enkelrichtingstraat. Ook is het langsparkeren ingevoerd. Zo wordt het straatbeeld smaller wat aanzet om de snelheid te matigen", zegt schepen Koen Kennis. (DILA)

Voetgangers zijn even baas in de Baron Leroystraat, die afgesloten is voor het autoverkeer.
Laenen Voetgangers zijn even baas in de Baron Leroystraat, die afgesloten is voor het autoverkeer.