Scholengemeenschap Invento verbreekt verkoopsovereenkomst voor aankoop gronden voor nieuwe sporthal

Twee jaar geleden was er een vergadering op het gemeentehuis over de sporthal waarbij het publiek vroegtijdig de zaal verliet.
Laenen Twee jaar geleden was er een vergadering op het gemeentehuis over de sporthal waarbij het publiek vroegtijdig de zaal verliet.
Invento GO! Scholengroep heeft het gemeentebestuur op de hoogte gebracht dat het de verkoopovereenkomst voor de gronden op domein Vennebos verbreekt. Drie jaar geleden sloten beiden de overeenkomst met als doel daar een sporthal te bouwen. Omdat de voorwaarden niet zijn vervuld, wordt de overeenkomst verbroken. Het gemeentebestuur geeft aan dat er nieuwe onderhandelingen zijn opgestart.

Drie jaar geleden sloten de Scholengroep én de gemeente Schilde een verkoopsovereenkomst voor de gronden voor een bedrag van 600.000 euro. De bedoeling is er een sporthal te bouwen die overdag door het Gemeenschapsonderwijs gebruikt zou kunnen worden voor de lessen lichamelijke opvoeding en daarna voor de vele sportclubs in Schilde. “Daar is echt wel nood aan”, zegt burgemeester Dirk Bauwens (N-VA). Maar nu blijkt dat de gemeente een belangrijke verkoopsvoorwaarde niet is nagekomen. Er moest binnen de drie jaar een omgevingsvergunning aangevraagd worden en vanaf de aanvraag had de gemeente twee jaar de tijd om die vergunning ook effectief te bekomen. Maar de aanvraag is tot hier toe niet gebeurd. Nochtans waren er wel plannen, maar die werden nog bijgestuurd omdat de kostprijs te hoog dreigde op te lopen. In een brief eind september aan de gemeente laat Invento GO! Scholengroep weten de verkoopsovereenkomst te verbreken, maar wel géén beroep te doen op de schadeclaim van tien procent die ook was afgesproken.

Nieuwe gesprekken

De gemeente had in alle stilte opnieuw gesprekken aangeknoopt met Invento, maar oppositiepartij CD&V vreest dat de bouw van de sporthal volledig stil dreigt te vallen. “Het huidige NVA-VLD-bestuur van Schilde heeft zo lang getalmd met de planning voor de bouw van de beloofde sporthal dat de geplande looptijd van drie jaar voor het verkrijgen van een bouwvergunning is overschreden”, zegt Hans Hanssen van CD&V. “Nochtans lag er een kant-en-klare overeenkomst klaar waar het vorige bestuur met CD&V-sportschepen Anke Fierens stevig aan de kar had getrokken. Wil de gemeente ook nog maar enige kans maken om deze legislatuur nog een sporthal te verwezenlijken, zal ze het GO! moeten zien te overtuigen om opnieuw met de gemeente in zee te gaan. Zoniet zal de gemeente op zoek moeten naar een alternatieve locatie. We betreuren het trouwens ook dat de sportclubs niet op de hoogte zijn gebracht van de complicaties.”

Complex

Burgemeester Dirk Bauwens en sportschepen Pascale Gielen (N-VA) reageren furieus. “Wij vernemen met verbijstering de inhoud van het persbericht van CD&V en vragen ons af welk doel CD&V hiermee wenst te bereiken”, klinkt het. “Zij leverden in het vorige bestuur inderdaad de schepen van Sport dus zij zouden in principe op de hoogte moeten zijn van de complexiteit van het dossier. Al was het vooral de burgemeester zelf die voortrekker was van het project. Het is de absolute intentie van het bestuur om de sporthal te realiseren op de voorziene locatie. Het gesprek met het GO! Is lopende met het doel om tot een oplossing te komen. Dat de sportclubs hiervan niet op de hoogte waren is onjuist. Schepen van sport, Pascale Gielen heeft dit op de algemene vergadering van de sportraad van 3 oktober aangekaart. Maar in het belang van alle betrokkenen en om het welslagen van het project te waarborgen gaan we dit niet uitpraten in de media. Wij betreuren het dat CD&V ervoor gekozen heeft dit wel te doen en roepen hen daarom op om verder niet te spelen met de toekomst van onze sportclubs.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.