Plannen voor dorpskern 's-Gravenwezel maar lauw onthaald

De inwoners bekijken de plannen in detail.
Foto Coucheir De inwoners bekijken de plannen in detail.
Een honderdtal mensen is gisterenavond afgezakt naar het gemeentehuis voor de eerste van twee infoavonden rond het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dorpscentra Schilde en 's-Gravenwezel en de bebouwingskern Schilde-Bergen. Het RUP met betrekking tot 's-Gravenwezel kreeg de doop en werd maar lauwtjes onthaald door de aanwezigen.

Met het RUP wil de gemeente ontwikkelingsmogelijkheden in de dorpscentra creëren, die de leefbaarheid voor de bewoners ten goede komt, een divers aanbod van woningen op de juiste plek creëren, een duidelijke afbakening maken van de woonkern, de juiste inplanting van woningen bijsturen op het vlak van mobiliteit en de groene identiteit van de gemeente beschermen en versterken. Maar laat die punten nu net de hekelpunten zijn van de aanwezigen. "Ik woon in de Moerstraat en wanneer ik naar de Kerkstraat wil rijden, dan doe ik daar vaak 45 minuten over. Wat moet dat niet zijn met extra woningen in de dorpskern? Het verkeer loopt nu al vast", klonk het bij een inwoner.

30 procent bebouwing

In het RUP wordt ook bepaald dat het Lodewijk De Vochtplein slechts voor dertig procent, waarvan zeventien procent al gerealiseerd, bebouwd mag worden in de toekomst. Ook dat kon op niet veel begrip rekenen. "Waarom dertig procent? De eigenheid van dat ene stukje groen in 's-Gravenwezel moet behouden worden", zegt Michel Van Genechten, organisator van onder andere Wezel Culinair.

Bezwaren

"Het RUP geeft meer juridische garantie dat het plein niet voor honderd procent bebouwd kan worden", zegt Bart van ingenieur- en milieuadviesbureau Antea Group. Momenteel loopt het openbaar onderzoek.


Wie bezwaren of opmerkingen heeft, kan die nog tot en met 30 maart indienen via openbaaronderzoek@schilde.be, aangetekend naar de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro), Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde, of tegen ontvangstbewijs bij de dienst Grondgebiedszaken. Vanavond om 19 uur staat het deel Schilde en Schilde-Bergen op de planning in het gemeentehuis. (KCS)