Landbouwster in beroep tegen weigering milieuaanvraag voor geitenstal

Het college heeft de milieuaanvraag voor een landbouwbedrijf met een stal voor 1.200 geiten op een oppervlakte van 3,3 hectare in de Moerstraat geweigerd.


Els Aerts heeft momenteel al een landbouwbedrijf met 150 geiten op de Wijnegemsteenweg. Nu wou ze graag een tweede bedrijf in de Moerstraat met 900 geiten en 300 lammeren, op tientallen meters van enkele huizen. Maar daar konden de buren niet om lachen. "Wij wonen momenteel op 150 meter van de stallen op de Wijnegemsteenweg en de stank is nu al niet te harden", zei een boze buur tijdens een infovergadering in april.


Het college gaf gehoor aan de bezorgdheden. "Het was duidelijk dat de vergunning moest worden geweigerd", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Steven Dietvorst (CD&V). "Onze motivatie daarvoor is een ongunstig advies van de milieuambtenaar, de brandweer, de problematische impact op de mobiliteit in de Moerstraat (vlakbij twee scholen, red.) en het feit dat het project qua schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid onaanvaardbaar is ."


Els begrijpt er niets van.


"Dat dit bestuur niet achter de landbouw staat, wisten we al lang", zegt ze. "En dat de argumenten ongegrond zijn, blijkt ook uit het volledige dossier. De boerderij zal de mobiliteit echt niet drastisch beïnvloeden, jonge mensen die vooruit willen worden alle kansen ontnomen door dit beleid. Ik verwacht dat het een overlevingsgevecht zal worden voor de landbouw in deze gemeente." Els kan beroep aantekenen en laat weten dat ze dat ook zal doen. (KCS)