Gemeente haalt slag(je) thuis in dossier De Zetten

Het Hof van Cassatie heeft het eerdere arrest van het hof van beroep in de zaak rond De Zetten verbroken. De adellijke familie van Havre claimde tot 54 miljoen van de gemeente Schilde over een misgelopen verkavelingsdossier, maar de gemeente kreeg nu dus gelijk in Cassatie. Het hof van beroep moet zijn huiswerk overdoen.

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw wou de familie van Havre een dertig hectare grote groene zone aan de Wijngemsesteenweg (De Zetten) laten verkavelen. Toenmalig CVP-burgemeester Karel Borstlap wou daarin mee gaan en beloofde een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) op te stellen dat verkaveling mogelijk maakte, maar dat BPA kwam er niet. Later concludeerden gemeente en Vlaamse overheid dat verkavelen geen goed idee zou zijn omwille van de watergevoeligheid van het gebied. Daarop stapten de van Havres naar de rechtbank, wat leidde tot een lange juridische procedure.


Het Hof van Cassatie verbrak nu een eerder arrest van het hof van beroep in Antwerpen. Het hof van beroep in Brussel zal zich binnenkort opnieuw over de zaak buigen. "Volgens Cassatie zou een BPA sowieso nooit een garantie hebben gegeven voor verkaveling omdat hogere overheden altijd hadden kunnen tussenkomen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordering Steven Dietvorst (CD&V). "Het hof van beroep in Brussel kan niet anders dan die argumentatie in overweging te nemen. Daarom geloven wij nooit dat de impact van een nieuw arrest even groot kan zijn als die van het oude. Deze wending geeft ons trouwens meer mogelijkheden om alsnog tot een onderhandelde oplossing te komen." (KDC)