Rioleringswerken in maart van start

In maart starten Aquafin en de gemeente riolerings- en wegenwerken in Messelbroek. Het afvalwater van 900 inwoners dat in de waterloop Leengoedhol terechtkwam, wordt afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie van Messelbroek.

De stad legt een gescheiden riolering aan in de Tieltsebaan. Na de werken komen er nieuwe fietspaden in de Pannestraat en de Tieltsebaan. Er worden ook wegversmallingen en verhoogde kruispunten gelegd om sluikverkeer te ontmoedigen.

Aquafin legt een gescheiden stelsel voor afvalwater en hemelwater in de Pannestraat, Tieltsebaan en het eerste deel van de Puttestraat. De leidingen van de huizen langs het traject worden op het stelsel aangesloten. De werken op privéterrein zijn op kosten van de eigenaar. De stad biedt bewoners een gratis studie aan van een afkoppelingsdeskundige. Na afloop van de werken controleert een erkend keurder of de werken correct zijn uitgevoerd. Alle informatie over het afkoppelingsdossier vind je bij de technische dienst van het stadhuis.

De werken gebeuren in drie fases en dertien maanden. In maart beginnen de werken in het zuidelijk deel van de Tieltsebaan en de kruispunten met de Puttestraat en de Lobbensestraat. In juni volgt de Tieltsebaan tussen de Puttestraat en de Engelenberg. In september is de Pannestraat aan de beurt. De stad en Aquafin delen de kosten van 2,5 miljoen euro. (VDWT)