Onderzoek naar mensenhandel

In het kader van het onderzoek naar mensenhandel voert de politie regelmatig controles uit op het grondgebied van Diest en Scherpenheuvel. Zopas werd bij een dergelijke controle een 31-jarige Albanese vrouw aangetroffen die niet in het bezit was van enig verblijfsdocument. De dienst Vreemdelingenzaken werd gecontacteerd en de vrouw kreeg het bevel om het grondgebied te verlaten. (KBG)