Kasteel van Horst brokkelt af

TOEGANG TOT MONUMENT HERMETISCH AFGESLOTEN NADAT METSELWERK NAAR BENEDEN VALT

Een deel van het metselwerk van de kleine toren aan de rechtervleugel van het gebouw is afgebrokkeld.
Vertommen Een deel van het metselwerk van de kleine toren aan de rechtervleugel van het gebouw is afgebrokkeld.
De rechtervleugel van het Kasteel van Horst is dringend toe aan een grondige restauratiebeurt, want afgelopen weekend is een deel van het metselwerk van de kleine toren afgebrokkeld. "De oorzaak kennen we nog niet, maar het is zeker niets ernstig. Het kasteel staat absoluut niet op instorten, maar we kunnen ook geen risico's nemen dus hebben we de toegang volledig afgesloten", laat beheerder Herita weten.

Het Kasteel van Horst, één van de bekendste en drukst bezochte monumenten uit onze regio en de vroegere thuishaven van stripfiguur De Rode Ridder, is aan het afzien. Vooral de nog niet-gerestaureerde rechtervleugel krijgt het hard te verduren, want langs de kleine toren aan de vijverkant van het kasteel gaapt een groot gat nadat een deel van de gevelstenen zijn afgebrokkeld. Beheerder en erfgoedorganisatie Herita vzw is dan ook eindelijk in actie geschoten en heeft de toegang tot het kasteel hermetisch afgesloten.


"Sinds afgelopen weekend is er inderdaad een deel van het metselwerk naar beneden gevallen", weet persverantwoordelijke Liesbeth De Maeyer.

Het kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode.
Vertommen Het kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode.

Tand des tijds

"Nu, erg is dat zeker niet en het kasteel is er ook niet in die mate aan toe dat het binnenkort in elkaar zal storten. Maar aangezien we nog niet weten wat de aanleiding is geweest, al vermoeden we dat het door de tand des tijds is, hebben we nu een onafhankelijk ingenieursbureau ingeschakeld om de nodige onderzoeken te doen. We zijn sowieso gesloten tot het begin van de paasvakantie, dus dat geeft hen ook de tijd om het ganse kasteel onder de loep te nemen en te kijken waar er nog dringende verbeteringen nodig zijn. We willen namelijk geen enkel risico nemen, wanneer er hier binnenkort terug bezoekers over de vloer komen. Of de restauratie van dat gat ons veel geld zal kosten, is nog niet meteen duidelijk. Daarvoor zullen we moeten wachten op het rapport van de ingenieurs en dat zal vermoedelijk klaar zijn binnen 2 weken."

De toegang van het kasteel is afgesloten voor bezoekers.
Vertommen De toegang van het kasteel is afgesloten voor bezoekers.

Wachten op subsidies

Toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat Herita te lang gewacht heeft om de rechtervleugel van het kasteel onder handen te nemen. Nochtans is de linkervleugel van het kasteel sinds 2014 wel gerestaureerd met een kostenplaatje van 1,9 miljoen euro, waardoor onder andere de historische ridderzaal voor het eerst toegankelijk werd voor het grote publiek. Herita wijst op het feit dat de restauratie van dergelijke monumenten, de burcht werd eind 14de eeuw opgetrokken en ligt er nu nog steeds bij zoals de laatste kasteelvrouw het in de 17de eeuw achterliet, altijd in fases verloopt om de nodige middelen te kunnen losweken.

Inspectierapport

We probeerden alvast eens te polsen bij het architectenbureau uit Scherpenheuvel-Zichem, dat sinds 2001 een contract heeft met de erfgoedorganisatie en eind vorig jaar liet optekenen dat de volledige restauratie al lang gebeurd moest zijn. Een reactie kregen we echter niet, omdat de architect zijn relatie met Herita niet wil opblazen. Nochtans liegt ook het meest recente inspectierapport van Monumentenwacht er niet om en werd Herita op de vingers getikt, omdat het kasteel al langer dringend nood heeft aan een fikse opknapbeurt. "In Horst zijn op ettelijke plaatsen stukken muur aan herstel of stutting toe. Ze zijn onstabiel en kunnen het elk moment begeven", stond in het rapport te lezen. Terecht, dat blijkt nu. In principe zal het kasteel terug toegankelijk zijn voor het publiek op zaterdag 1 april.