Drukke kaarskensprocessie sluit geslaagd bedevaartseizoen af

PASTOOR LUC VAN HILST KIJKT TEVREDEN TERUG OP DE VELE PELGRIMS DIE DE BASILIEK KWAMEN BEZOEKEN

Heel wat volk stapte in de regen mee tijdens de kaarskensprocessie.
Bollen Heel wat volk stapte in de regen mee tijdens de kaarskensprocessie.
Afgelopen zondag werd het bedevaartseizoen in Scherpenheuvel tussen zon en regen afgesloten met de kaarskensprocessie. Die werd bijgewoond door minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die burgemeester Manu Claes (CD&V) in de processie vergezelde. "Wij kijken met tevredenheid terug op het voorbije bedevaartseizoen met vele tevreden pelgrims. Het is heel goed geweest", zegt pastoor Luc Van Hilst.

Van mei tot oktober komen vele duizenden pelgrims Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel in de basiliek bezoeken. Jong en oud, ziek en gezond weten zich verbonden rond de basiliek. Traditioneel wordt het seizoen afgesloten met de kaarskensprocessie, dit jaar met als voorganger monseigneur Guy Harpigny, bisschop van Doornik, en ook de Apostolische Nuntius, monseigneur Augustine Kasujja was aanwezig.


Ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V) stapte mee in de kaarskensprocessie.


"Ik ken Scherpenheuvel vooral van de Mariaverering die in mijn familie hoog het vaandel stond. Zo kwam mijn moeder hier in 1958 met mijn grootvader bidden opdat mijn vader zou mogen beter worden, toen hij ongeneeslijk ziek was. Zelf ben ik ben in mijn jeugd in de jaren '70 drie keer te voet op bedevaart naar Scherpenheuvel geweest, twee keer vanuit Antwerpen, één keer vanuit Leuven. Vanuit Antwerpen was het best ver, vond ik."

De jeugdbewegingen waren gisteren ook paraat.
Bollen De jeugdbewegingen waren gisteren ook paraat.

Kerkhuisjes

Pastoor Luc Van Hilst blikt tevreden terug op het afgelopen seizoen maar had gehoopt dat de werken aan de kerkhuisjes aan de basiliek al klaar geweest zouden zijn.


"Deze verlopen trager dan verwacht. Dat heeft te maken met ondernemingen die niet tijdig werken hebben uitgevoerd waardoor de hele planning in de war loopt. De werken zouden dit jaar wel afgerond moeten zijn. Ook de werken aan de omheining gaan verder en zullen in het voorjaar van 2018 klaar zijn."

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel wordt droog gehouden.
Bollen Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel wordt droog gehouden.

Nieuwe parking

Nog een punt in de toekomstplannen is de aanleg van een nieuwe parking aan de basiliek in samenwerking met het stadsbestuur. "De plannen hiervoor bestaan al verschillende jaren", weet Van Hilst.


"Er is een uitbreiding voorzien aan het Spordel waardoor de nieuwe parkeerplaatsen dichterbij zullen zijn. De stad heeft hiervoor enkele jaren geleden een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) opgestart. Momenteel bereidt de Vlaamse Landmaatschappij, die de werken subsidieert en uitvoert, het dossier voor. Wij hopen dat de aanleg volgend jaar start en meteen ook afgerond kan worden, maar dat hangt af van de Vlaamse Landmaatschappij, die voor de nodige vergunningen en dergelijke moet zorgen. De kerkfabriek betaalt het niet gesubsidieerde bedrag dat op dit moment geraamd wordt op 120.000 euro", vertelt de pastoor nog.

Pastoor Luc Van Hilst met het Onze-Lieve-Vrouwbeeld.
Bollen Pastoor Luc Van Hilst met het Onze-Lieve-Vrouwbeeld.

Oratorianenklooster

Ondertussen is er ook al gestart met de samenstelling van het restauratiedossier van het voormalige Oratorianenklooster en van de binnenkant van de basiliek. "Voor het Oratorianenklooster wordt momenteel een rapport opgemaakt door de architect, waaruit de hoogdringendheid van de restauratie moet blijken om het gebouw in stand te kunnen houden. Nadat dit aanvaard wordt door Onroerend Erfgoed, kunnen de plannen gemaakt worden voor de restauratie", aldus pastoor Van Hilst.


"Voor de restauratie van de basiliek wordt het dossier ook voorbereid. Het bestek van de werken moet eveneens door Onroerend Erfgoed goedgekeurd worden alvorens het dossier echt kan worden opgestart."

Niet alleen oud, maar ook jong stapte mee in de processie.
Bollen Niet alleen oud, maar ook jong stapte mee in de processie.