Schepencollege reageert op audit over nieuw casino

Het schepencollege reageert op de audit van de Raad van State, die adviseert het nieuw casinoproject te schorsen.

"De klacht met betrekking tot vermeende belangenvermenging werd door de auditeur niet aanvaard. Ook de klacht van nv Micas werd door de auditeur integraal verworpen", laat het college optekenen.

"De auditeur volgde de visie van het college om niet te kiezen voor het project van Groep Versluys, waarin de gemeente zelf 11,80 miljoen euro moest investeren. Minpunt is wel dat de auditeur ook het project dat door het gemeentebestuur werd gekozen, heeft afgeketst omwille van de te grote architecturale aanpassingen tijdens de procedure. De argumenten die het consortium rond Versluys aanhaalde, zoals de gesuggereerde belangenvermenging en de onrechtmatige weigering van de offerte door het gemeentebestuur, werden niet gevolgd. Het gevolg is dat het project mogelijks enkele maanden vertraging oploopt, met alle gevolgen van dien voor de lokale economie, het toerisme en het personeel van het huidige casino. De bestuursmeerderheid Open Vld en CD&V blijft geloven in een nieuw casinoproject, dat Middelkerke opnieuw op de kaart zal zetten en onze inwoners en tweedeverblijvers zeker ten goede komt."

Een definitieve uitspraak door de Raad van State wordt deze maand verwacht.

(TVA)