Infovergadering over drugspreventie

Het gemeentebestuur gaat samen met de lokale jeugdwerkingen nadenken over een drugpreventiebeleid. Daarom worden alle verantwoordelijkhen van de jeugdwerkingenvandaag uitgenodigd op een informatievergadering. Peter Aertsen, preventiemedewerker van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) De Pont Mechelen, zal een presentatie geven over de mogelijkheden rond drugpreventie en een antwoord proberen bieden op de vraag hoe je problemen rond drugverslaving kan voorkomen. "In 2014 heeft Schelle het charter 'Gezonde Gemeente' ondertekend", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). "Daarmee zetten we het gezondheidsbeleid op de lokale agenda. Nu is het aangewezen een preventiebeleid rond drugverslaving uit te tekenen. Onder 'drugs' vallen niet alleen illegale middelen, maar ook alcohol, tabak en gaming." De infoavond vindt plaats om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. (BCOR)