Gezocht: projectontwikkelaar voor verkaveling in Frans Cretenlaan

De verkaveling in de Frans Cretenlaan, gezien vanuit de lucht.
Google Maps De verkaveling in de Frans Cretenlaan, gezien vanuit de lucht.
Intercommunale Igean is op zoek naar een ontwikkelaar en promotor voor de ontwikkeling van een woonproject in de Frans Cretenlaan 50-60.

Op verzoek van het gemeentebestuur van Schelle verkoopt Igean een projectgrond aan de Frans Cretenlaan 50-60. De verkaveling bestaat uit de aanleg van een nieuwe straat, een zone voor grondgebonden woningen en een zone voor meergezinswoningen. Voor de realisatie van die laatste zone doet Igean doet een oproep naar ontwikkelaars en promotoren om een kwalitatief project uit te werken.

“De projectontwikkelaar koopt hierbij de grond aan en staat in voor ontwerpen, het commercialiseren en het volledig realiseren van het project”, klinkt het. “Als eigenaar zal Igean de toewijzing van deze gronden organiseren en coördineren. De gemeente wordt betrokken bij de beoordeling van de kwaliteit van de ingediende projectvoorstellen. Het project wordt toegewezen in drie rondes, waarbij een tussenkomst in de ontwerpkosten wordt voorzien voor de geselecteerde kandidaten voor de tweede ronde.

Wie hier een vastgoedproject wil realiseren, kan dat doen uiterlijk tot woensdag 19 februari. Je kandidatuur kan je richten naar Igean, t.a.v. Ann Bruyninckx, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem. Meer info is te vinden op deze link.