Gemeenteschool krijgt nieuw sanitair

Schelle investeert in 2018 flink in de gemeentelijke basisschool. Bedoeling is dat het buitenisolatiedossier helemaal wordt afgerond en dat daarna de ventilatie kan worden aangepakt. Verder voorziet het gemeentebestuur 18.000 euro voor de vervanging van enkele lessenaars, 25.000 euro voor een nieuwe vloerbekleding in de kleuterblok en 100.000 euro voor nieuw sanitair. Ook is in het budget van 2018 een bedrag van 20.000 euro voorzien voor een nieuwe beschermvloer voor de turnzaal. (BCOR)