Burgemeester: "Tuinlei wordt maximaal enkelrichting"

Rond de eindbestemming van de Tuinlei rezen er de voorbije maanden wat vragen. Zou de straat tweerichting blijven of - zoals eerder afgesproken met de buurgemeenten Aartselaar en Niel - enkelrichting worden? Zeker door de gevaarlijke verkeerssituatie kwam er een roep naar duidelijkheid. Op de laatste gemeenteraad werd op initiatief van oppositiepartij N-VA unaniem het akkoord van 2015 tussen de gemeenten Aartselaar, Niel en Schelle over de Tuinlei herbevestigd. Burgemeester Rob Mennes (CD&V) heeft daar letterlijk nog eens bekrachtigd dat de Tuinlei na de heraanleg van de Steenwinkelstraat maximaal enkelrichting zal worden. "Wij zijn hier heel blij mee", reageert N-VA-fractieleider Walter Lembrechts. "De geruchtenmolen ging immers dat CD&V het in Schelle anders zag. Die maximale enkelrichting is belangrijk omdat de Tuinlei op dit moment niet veilig is ingericht. Aan de hoeve is de situatie momenteel zeer gevaarlijk en vonden reeds enkele ongevallen plaats. Met deze herbevestiging is er de mogelijkheid om de fouten uit deze legislatuur bij de aanleg van de Tuinlei recht te trekken. Wij zijn verder ook tevreden dat Schelle eindelijk terug een akkoord met de buurgemeenten en de provincie nakomt. Een goede intergemeentelijke samenwerking is immers levensnoodzakelijk voor een gemeente als Schelle." (BCOR)