Bezorgdheid over impact werken Steenwinkelstraat

In Aartselaar heerst bezorgdheid over de impact van de grootschalige riolerings- en wegeniswerken aan de Steenwinkelstraat in Schelle, die deze week van start zijn gegaan.


Oppositiepartij Open Vld vreest dat het sluipverkeer tussen Aartselaar en Schelle in de Zinkvalstraat en de Vluchtenburgstraat door de werken zal toenemen. "Met een stijgend gevaar voor de zwakke weggebruiker tot gevolg", redeneert Glenn Anné (Open VLD). "Is er al nagedacht over mogelijke oplossingen om het verkeer daar te beperken? Ik denk dan bijvoorbeeld aan een tractorsluis zoals in de Halfstraat en een 'knip' zoals in de Groenenhoek."


Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) deelt de bezorgdheid van de liberale partij. "Precies om stijgend sluipverkeer te vermijden, is een groot deel van de Zinkvalstraat enkelrichting geworden, gaande vanuit Aartselaar richting Schelle. De lokale politie en de controleur van de openbare werken zullen de toestand in de Zinkvalstraat op de werfvergaderingen opvolgen. Er zullen zeker bijkomende maatregelen worden genomen als blijkt dat het verkeer in de Zinkvalstraat, ondanks de enkelrichting, problematisch is." (BCOR)