Rusthuis Ter Berken gaat dicht

WOONGELEGENHEDEN WORDEN VERDEELD OVER DE WATERDAM EN SINT-HENRICUS

Rusthuis Ter Berken wordt tegen 2020-2021 opgedoekt. Daarom besliste het Zorgbedrijf Roeselare om de woongelegenheden van Ter Berken nu al te herlocaliseren. Het Rumbeekse rusthuis Sint-Henricus krijgt er via een nieuwbouw 28 kamers bij, terwijl er 28 woongelegenheden overgeheveld worden naar De Waterdam. De overige 24 woongelegenheden verdwijnen, maar al het personeel van Ter Berken blijft aan de slag

Al jaren is bekend dat rusthuis Ter Berken, gespecialiseerd in zorg voor dementerenden en psychogeriatrische zorg, dringend toe is aan een renovatie. Die werken, geraamd op 8 miljoen euro, moesten zelfs al opgestart zijn, maar worden nu geannuleerd. Meer nog, de Raad van bestuur van Zorgbedrijf Roeselare besliste woensdagavond dat Ter Berken tegen 2020-2021 verdwijnt.

"We namen de renovatie opnieuw onder de loep en kwamen tot de constatatie dat Ter Berken na renovatie nog steeds maar 90 te kleine kamers volgens de huidige normen zou hebben", zegt Geert Depondt, voorzitter van het zorgbedrijf. "Bovendien evolueert de ouderenzorg enorm. De wachtlijsten krimpen, op middellange termijn zal de privésector heel wat extra woonzorgaanbod realiseren in onze stad en thuiszorg wordt steeds meer naar voren geschoven. Op termijn zal men gewoon kunnen kiezen naar welk rusthuis men wil en dan zullen we een niet-conform Ter Berken nooit meer kunnen slijten."

Aanpassingen

Over en uit dus voor Ter Berken. Maar niet voor alle 90 woongelegenheden. "Het is de bedoeling om 28 woongelegenheden over te hevelen naar De Waterdam en 38 naar Sint-Henricus. De overige 24 woongelegenheden bouwen we af", zegt Steven Verdoolaeghe, directeur van Zorgbedrijf Roeselare. "De centen die we voorzien hadden voor de renovatie van Ter Berken, zullen we inzetten voor de nodige aanpassingen aan Sint-Henricus en De Waterdam. In totaal gaat het om een investering van 10,2 miljoen euro. Bovendien zal er geen enkele job verloren gaan. De personeelsleden van Ter Berken zullen hun job verder kunnen uitoefenen in onze andere rusthuizen en zelf bepalen of ze liefst in een specifiek rusthuis willen werken, hun collega's of specifieke bewoners willen volgen."

Vragen en emoties

Marjan Claeys, directeur van Ter Berken, wordt vanaf 2018 directeur van De Waterdam. Ze volgt er Dirk Deruyter op, die dan met pensioen gaat. Zij lichtte gisteren haar team in over de op stapel staande wijzigingen. "De mensen apprecieerden enorm dat ze het nieuws van ons hoorden", zegt ze. "Er waren veel vragen en ook emoties. Maar we gaan de komende jaren nog voluit ons best doen in Ter Berken om vervolgens in De Waterdam het beste van Ter Berken en De Waterdam te koppelen."

Maar wat met het gebouw van Ter Berken na de sluiting? Dat is eigendom van het Zorgbedrijf, terwijl het op grond van de stad staat. "We weten nog niet wat de toekomst brengt", aldus Depondt. "De komende jaren gaan we een studie uitvoeren. Misschien wordt het gebouw omgeturnd tot assistentiewoningen, misschien krijgt het een woonfunctie of wordt het verkocht."

Geert Depondt, voorzitter van het zorgbedrijf, Marian Claeys, directeur van Ter Berken en Steven Verdoolaege, directeur van het Zorgbedrijf Roeselare voor Ter Berken.
Joke Couvreur Geert Depondt, voorzitter van het zorgbedrijf, Marian Claeys, directeur van Ter Berken en Steven Verdoolaege, directeur van het Zorgbedrijf Roeselare voor Ter Berken.