Vernieuwd Sociaal Huis focust op strijd tegen kinderarmoede

OCMW-voorzitter Luc Claes.
Foto David Legreve OCMW-voorzitter Luc Claes.
Het vernieuwde Sociaal Huis van Rumst voert de strijd tegen kinderarmoede op. "Ook in Rumst zien we stilaan de kinderarmoede toenemen. Er is al heel wat hulp, maar we moeten gezinnen duidelijker de weg wijzen", zegt OCMW-voorzitter Luc Claes (N-VA).

"Onze buurgemeente Boom scoort het slechtste van heel Vlaanderen op het vlak van kinderarmoede: één op drie kinderen wordt er geboren in een kansarm gezin. En ook bij ons geldt de uitdrukking 'Als in het Parijs regent, druppelt het in Brussel'. In Rumst zien we stilaan de kinderarmoede toenemen", zegt Claes. "We kunnen en willen dit niet laten gebeuren omdat kinderen alle kansen moeten krijgen om een toekomst uit te bouwen. Daarom gaan we hier met het Sociaal Huis voortaan extra op inzetten. Het gaat hier zeker niet alleen om financiële steun. De problemen zijn vaak breder: deze gezinnen hebben steun nodig bij de opvoeding, er zijn soms meldingen van een problematische thuissituatie, ... "

Gids

"Om het probleem bij de kern aan te pakken, hebben we iedereen die iéts met kinderen te maken heeft, aangesproken en uitgenodigd om mee de schouders te zetten onder dit nieuwe project. Het gaat dan om scholen, sport- en jeugdverenigingen, Kind&Gezin, maar ook om ziekenhuizen en meer. Wat ons meteen opviel, is dat er al heel wat hulp beschikbaar is, maar mensen in armoede hun weg niet meer vinden in het hele kluwen. Hier willen wij als Sociaal Huis graag de gids zijn, en ervoor zorgen dat inwoners wél hulp vinden. Stel bijvoorbeeld dat een kind uit een kansarm gezin wil gaan voetballen, maar het inschrijvingsgeld blijkt niet haalbaar. Dan is een tegemoetkoming tot wel 80 procent mogelijk, en kan dit kind deze hobby uitoefenen. "


Het Sociaal Huis heeft zijn infrastructuur een stevige opknapbeurt gegeven. "Ons Sociaal Huis is ondergebracht in het voormalige gemeentehuis van Terhagen. We gingen vooral met recuperatiematerialen aan de slag. We zochten oude kantoormeubelen uit en staken deze in een nieuw jasje", gaat Claes voort. "Meteen werd de dienst Sociale Zaken vanuit het gemeentehuis naar het Sociaal Huis verhuisd, ook het loket van de buitenschoolse kinderopvang kreeg bij ons een plekje." (EDT)