Sociaal woonproject Hoogvelden van start

De werken aan het nieuwe woonproject 'Hoogvelden' in Reet (Rumst) gaan volgende week van start. "Tussen de Molenstraat, Hoge Weg en de Beukendreef in Reet komt een nieuwe verkaveling, met verschillende types woningen en een buitenschoolse kinderopvang. Het geheel moet in 2019 afgewerkt zijn", zegt burgemeester Wendy Weckhuysen (CD&V).

"Het OCMW bouwt in Hoogvelden 23 sociale seniorenwoningen, Igean is verantwoordelijk voor 12 percelen voor eengezinswoningen en Goed Wonen Rupelstreek zal 30 sociale appartementen bouwen en verhuren", aldus Weckhuysen.


"Tot midden 2015 vinden de weg- en rioleringswerken plaats, dan kunnen de 12 bouwpercelen al verkocht worden. In het najaar van 2014 start ook de bouw van de OCMW-seniorenwoningen, deze moeten in 2016 klaar zijn. Midden 2015 gaan de werken aan de sociale huurwoningen van start, hier werken we in verschillende fasen tot 2018. Tot slot worden de wegen tegen 2019 afgewerkt."


"Ook in de straten rondom Hoogvelden zal voor het project gewerkt worden. Aan de Hoge Weg vinden in augustus rioleringswerken plaats. Ook in de Molenstraat wordt diezelfde maand de riolering aangesloten, deze werken zullen na de Reetse Dorpsfeesten en Tomorrowland plaatsvinden. In de Beukendreef zullen dagelijks vrachtwagens van het werfverkeer langsrijden."


Verkoop bouwgronden: www.igean.be.


Verhuur appartementen: www.goedwonenrupelstreek.be. Verhuur seniorenwoningen: www.ocmwrumst.be.


(EDT)