Natuurpunt redt rugstreeppad van droogte in kleigroeve

Vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek organiseerden een reddingsactie voor de larven van de rugstreeppad.
rv Vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek organiseerden een reddingsactie voor de larven van de rugstreeppad.
Natuurpunt Rupelstreek organiseerde een reddingsactie voor de larven van de rugstreeppad. Ze trokken naar de kleigroeve van Wienerberger in de gemeente Rumst om er de larven te redden van de droogte.

“Onze expert amfibieën bij Natuurpunt had tijdens een eerder terreinbezoek gemerkt dat er honderden larven zaten in enkele plassen in de kleigroeve. Maar hij vreesde dat deze larven, door de hoge temperaturen en lange droogteperiode, zouden uitdrogen”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek.

Poelen en greppels

“Daarom trokken 7 van onze vrijwilligers, gewapend met schepnetten, kuipen en hoge laarzen, naar de kleigroeve voor een ‘reddingsactie’. Ze hadden hiervoor een akkoord met Steenbakkerijen Wienerberger en de nodige vergunning uitgereikt door het Agentschap voor Natuur en Bos. In de droogvallende poelen en greppels werd gespeurd naar de larven, deze werden in kuipen verzameld en naar de Kleiputten in Terhagen gebracht.”

De rugstreeppad.
Kristof Pieters De rugstreeppad.

“In dat natuurgebied werden speciaal voor deze soort 5 poelen uitgegraven. Daarin werden de larven vrijgelaten, zodat ze de beste kansen hebben om er op te groeien en er hopelijk volgend jaar als volwassen rugstreeppadden terug te keren om er zich voort te planten. De rugstreeppad komt al eeuwen voor in de Rupelstreek, het vele water is immers dé geschikte biotoop voor dit dier.”

Soort behouden

“Door het indijken van de rivieren en het sluiten van de steenfabrieken kregen de dieren het moeilijk. Bij Steenfabrieken Wienerberger wordt echter alles in het werk gesteld om de soort te behouden, met het graven van tijdelijke poelen op niet-gebruikte bedrijfsterreinen en een samenwerking met Natuurpunt.”

Het project ‘rugstreeppad’ in de Kleiputten in Terhagen werd financieel gesteund door de Vlaamse Overheid.