Gemeente weigert bouwvergunning 19 appartementen

Het college van burgemeester en schepenen van Rumst heeft de bouwaanvraag voor 19 appartementen in de Nijverheidsstraat geweigerd. Het gaat om een stuk bouwgrond aan de Rupeldijk dat enkele maanden geleden door de gemeente werd verkocht. "Bij de toewijzing was er sprake van 17 appartementen, nu zijn dat er plots 19. Ook zouden er twee doorgangen komen van de Nijverheidsstraat naar de Rupeldijk. In de uiteindelijke aanvraag was er echter maar één doorgang verhard, waardoor de andere niet echt als openbare voetweg kon worden beschouwd", zegt burgemeester Geert Antonio (N-VA). "Die elementen waren echter een criterium in de aanbesteding. Omdat de stedenbouwkundige regels niet nageleefd worden, leveren wij dus geen bouwvergunning af." (EDT)