AWV: “Doortrekking N171 moet starten in 2021"

Fase 3 moet de Eikenstraat en de parallelweg van de Boomsesteenweg in Rumst verbinden.
David Legreve Fase 3 moet de Eikenstraat en de parallelweg van de Boomsesteenweg in Rumst verbinden.
Het Agentschap Wegen en Verkeer wil in 2021 de schop in de grond voor de doortrekking van de expresweg N171 in Rumst. “Net werd een nieuwe studie opgestart, volgend jaar gaan we voor de vergunning”, zegt Jef Schoenmaekers van AWV Antwerpen. “Wij vrezen nog steeds dat het verkeer niet gaat afnemen maar toenemen”, reageert actiegroep Fase3.

“Met de doortrekking van de expresweg N171 willen we de Eikenstraat en de parallelweg van de Boomsesteenweg in Rumst verbinden. Begin februari werd een nieuwe studie opgestart waarmee we de effecten op mens en milieu grondig bestuderen. Zo kunnen we het ontwerp zo goed mogelijk inpassen in de omgeving en de effecten van de weg op de omgeving tot een minimum herleiden”, zegt Schoenmaekers.

Inspraak

“We organiseren vanaf maart luistersessies en inspraakmomenten voor de inwoners, bedrijven, verenigingen van Rumst en de omliggende gemeenten. Iedereen is welkom met ideeën, opmerkingen en suggesties. Op basis van de resultaten van het milieueffectenrapport en de inspraak worden de definitieve plannen voor de nieuwe weg uitgetekend. We willen in 2020 de omgevingsvergunning aanvragen, en de werken in 2021 opstarten.”

“Met deze nieuwe weg wil de Vlaamse overheid de Rupelregio beter ontsluiten op het hogere wegennet. Zo kunnen we het sluipverkeer uit de dorpskernen van Rumst, Aartselaar en Boom houden. Ook de industrieterreinen in de regio zullen vlotter ontsloten worden. Dit verhoogt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming van het openbaar vervoer op de lokale wegen.”

Leo Buelens, Leo Mampaey en Ben Ansloos van Actiegroep 'Fase3' protesteren tegen de doortrekking van de Expresweg fase 3.
David Legreve Leo Buelens, Leo Mampaey en Ben Ansloos van Actiegroep 'Fase3' protesteren tegen de doortrekking van de Expresweg fase 3.

Actiegroep Fase3, dat al jaren vecht tegen de komst van de verbindingsweg, heeft nog steeds bedenkingen bij de plannen. “Wij vrezen dat de realisatie van deze nieuwe weg alleen nog maar méér wagens zal aantrekken, met meer files en sluipverkeer tot gevolg. Dat kan niet worden bevestigd of ontkend omdat er nog steeds geen objectieve verkeersanalyse gemaakt werd”, zegt Leo Mampaey van Fase3.

“Zo’n analyse kan duidelijk maken of fase 3 wel écht nodig is. Meteen zou het document komaf maken met al de tegenstrijdige, ongefundeerde en soms onzinnige doelstellingen van beleidsmensen. Zij blijven terugvallen op een ‘beslist beleid’ van decennia geleden en negeren recente inzichten en evoluties. Maar het zijn de omwonenden die hier voor altijd de dupe van zullen zijn zijn: zij krijgen er het verkeer, de hinder en gezondheidsrisico’s bij.”

“In 2018 hebben we, op initiatief van de toenmalige schepen van mobiliteit, een gesprek gehad met de nieuwe regiomanager van Wegen en Verkeer over dit dossier.  Voor het eerst werden we gehoord, wat positief was. Maar: toen werd afgesproken om elkaar tweemaandelijks te zien, en het is bij dat ene overleg gebleven.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.