Nieuwe Rotselaarse kindergemeenteraad geïnstalleerd

De nieuwe Kindergemeenteraad, met 'burgemeester' Jonas De Souter aan 'zijn' bureau, bijgestaan door het echte schepencollege.
Foto Ponsaerts De nieuwe Kindergemeenteraad, met 'burgemeester' Jonas De Souter aan 'zijn' bureau, bijgestaan door het echte schepencollege.
In Rotselaar werd maandagavond de nieuwe 'kindergemeenteraad' geïnstalleerd, de tweede voor de gemeente. Net als vorig jaar krijgen 12 verkozen leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar van de zes Rotselaarse basisscholen op die manier een stem in het beleid.

Op de eerste kinderraad werd ook de kinderburgemeester gekozen. Jonas De Souter (11) uit het vijfde leerjaar van GBS De Rank mocht de eed als nieuwe kinderburgemeester afleggen. Hij volgt daarmee Noah Devos (12) op. De kinderburgemeester vervult naast zijn leidinggevende taak op kindermaat ook een ceremoniële functie tijdens diverse publieke optredens in de gemeente. De kindergemeenteraad zelf zal zo'n vier keer per jaar samenkomen onder begeleiding van gemeenteraadsvoorzitter Werner Mertens. "Onder meer om thema's als Verkeersveiligheid, Dierenwelzijn en groenvoorziening te bespreken", legt Mertens uit. "De vorige kinderraad ontwikkelde ook een sensibiliseringsaffiche om ouders te ontmoedigen nog aan de schoolpoorten te roken. Een van de nieuwe, nog vage doelen die de pas verkozen leden al hebben gesteld is de organisatie van een muziekfestivalletje voor kinderen, bij voorkeur op de festivalweide van Werchter. Benieuwd of dat ook zal lukken...". De kinderraad is nog op zoek naar een 11- of 12-jarig lid dat wel woonachtig is in de gemeente, maar elders school loopt. Kandidaten mogen zich melden via info@rotselaar.be. (SPK)