Meermaals aangekondigd, waar blijven ze?

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN ROTSELAAR

Al minstens 10 jaar lang wordt aangekondigd dat de Aarschotsesteenweg in de dorpskern van Wezemaal zal worden heraangelegd.
Foto Ponsaerts Al minstens 10 jaar lang wordt aangekondigd dat de Aarschotsesteenweg in de dorpskern van Wezemaal zal worden heraangelegd.
De dorpskernen van Rotselaar en Wezemaal zijn niet alleen verouderd, maar ook verkeersonveilig en commercieel onaantrekkelijk. De al meermaals aangekondigde herinrichtingen van de drukke doortochten laten echter op zich wachten. Hoe kan de situatie worden opgelost?

Vooraleerst: de centrale verkeersassen in Rotselaar zijn eigendom van de Vlaamse overheid, en worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. De gemeente kan dus niet alleen beslissen over een herinrichting. "De wegen en fietspaden zijn inderdaad in slechte staat. Wij vragen daarom dringend een volledige heraanleg van de doortochten met daarbij speciale aandacht voor fietsers en voetgangers en meer groen", zegt CD&V-lijsttrekker Jelle Wouters.


"Dit zal onze dorpscentra een nieuwe uitstraling geven en nieuwe winkels aantrekken. Maar we zijn voor de uitvoering dus afhankelijk van de Vlaamse overheid. Onder inpuls van de gemeente zal de Aarschotsesteenweg vanaf 2020 tussen de rotonde en Aarschot worden aangepakt. Het struikelblok daarbij was de herinrichting van het kruispunt in Wezemaal, waar de woningen door Onroerend Erfgoed zijn beschermd. Om een veilige doortocht mogelijk te maken, is de afbraak van bepaalde huizen echter onvermijdelijk. Gelukkig stemt Onroerend Erfgoed nu eindelijk toch met de sloop in. We hopen dat de Vlaamse overheid nu ook haar verantwoordelijkheid opneemt en voldoende budgetten vrijmaakt."


In een volgende fase worden vervolgens de Stationsstraat en de Provinciebaan (vanaf de rotonde tot in Werchter) aangepakt. Daarvoor is niet gekozen voor een nieuwe (omstreden) ringweg, maar de heraanleg van het bestaande traject. "CD&V maakt daarbij de duidelijke keuze voor een grondige herinrichting met veel ruimte voor zwakke weggebruikers en een verhoogde leefbaarheid voor de inwoners. Ter hoogte van de kerk en het gemeentehuis willen we een pleinfunctie creëren, met veilige oversteekplaatsen. Deze vernieuwde buurt zal ongetwijfeld ook heel wat nieuwe winkels en handelaars kunnen aantrekken. De maximumsnelheid moet er voor ons ook dalen tot 30 km/u, waardoor we sluipverkeer ontmoedigen."

Hoogste tijd

"Ook in Wezemaal willen wij een zone 30 - vanaf de school tot achter de dorpskern. De Vlaamse Overheid heeft er zes jaar lang alles aan gedaan om de broodnodige vernieuwing uit te stellen. Het is nu echt de hoogste tijd dat de werken beginnen. Blijven bepaalde delen toch nog onbeslist, dan moet men de plannen maar opdelen, zodat ten minste toch met een stuk van het project kan worden aangevat", vindt lijsttrekker Christel Hendrix van coalitiepartij Open Vld.


"De leegloop van de dorpskernen van Wezemaal en Rotselaar enkel toeschrijven aan de drukke en gevaarlijke doortochten, is niet correct", meent oppositiepartij N-VA bij monde van lijsttrekker Piet De Bruyn.


"De meerderheid heeft de voorbije jaren gewoon niets ondernomen om lokaal ondernemen te stimuleren. Of toch: we hebben een gratis draagtasje gekregen en wat banners aan de gevels. Verder niks. Dan moet je niet verbaasd zijn dat handelskernen niet vernieuwen en leeglopen. Waarom bijvoorbeeld niet nadenken over een andere invulling van de kerk in Rotselaar, om ze zo opnieuw een centrale functie in het dorpsleven te geven?" (SPK)