Inwoners mogen online meedenken over toekomst Rotselaar

Rotselaar heeft een online ideeënplatform gelanceerd waar inwoners op een laagdrempelige manier mee kunnen denken over de toekomst van de gemeente. Meteen ging ook de nieuwe gemeentelijke website online.

"Rotselaar is een moderne gemeente, en wil dat ook uitstralen in de dienstverlening", zegt schepen van Informatie en Communicatie Jelle Wouters (CD&V). "Het gemeentebestuur hecht veel belang aan een goede service, waarbij de inwoner centraal staat. De aanloop naar een nieuwe legislatuur is een mooi moment om daar ideeën voor te verzamelen. Op het platform 'Maak jouw buurt mee' kan iedereen voorstellen lanceren, met als doel een aangenamere buurt." Het project, waarbij je ook onbeperkt op de voorgestelde ideeën kan stemmen, loopt nog tot en met 2 mei. Daarna worden de ideeën gebundeld en overhandigd aan alle politieke partijen van Rotselaar.

Gebruiksgemak

In het kader van een betere dienstverlening voor de burger werd gisteren ook de nieuwe gemeentelijke website gelanceerd. "Die werd opgebouwd vanuit het standpunt van de gebruiker, en komt tegemoet aan de noden van vandaag", aldus Wouters. "Door een intensief onderzoek weten we welke informatie belangrijk is voor onze bezoekers, en waar ze die willen vinden. De nieuwe website zet sterk in op gebruiksgemak en is ook mobiel gemakkelijk te raadplegen. Het digitaal loket werd uitgebreid, met in totaal niet minder dan 33 akten, attesten en afschriften die aangevraagd kunnen worden. Nieuw is dan weer het digitale omgevingsloket, waar je lopende openbare onderzoeken kan inkijken, én desgewenst ook bezwaren kan indienen. De nieuwe ondernemersgids bundelt dan weer alle ondernemers in de gemeente in een handige databank."


Meer informatie op www.rotselaar.be. (SPK)