Geen nieuwe festivalcamping voor Werchter dit jaar

ORGANISATIE ZOEKT NU OPLOSSING VOOR ENKELE DUIZENDEN KAMPEERDERS

De werken voor de aanleg van het bijna 10 ha grote nieuwe kampeerterrein langs de Grotestraat zullen wellicht nog lange tijd noodgedwongen stilliggen.
Sven Ponsaerts De werken voor de aanleg van het bijna 10 ha grote nieuwe kampeerterrein langs de Grotestraat zullen wellicht nog lange tijd noodgedwongen stilliggen.
Er komt dit jaar zeker géén nieuwe festivalcamping langs de Grotestraat in Werchter. Omdat de vergunningen voor de nodige werken nog lange tijd op zich kunnen laten wachten, ziet de festivalorganisatie af van het plan een extra camping voor 10.000 festivalgangers in te richten. Er wordt volop naar oplossingen gezocht. Of de nieuwe camping er volgend jaar wel zal komen, is nog twijfelachtig.

Het ontbreken van de nodige vergunningen deed in december de grootschalige grond- en wegenwerken waarmee Werchter Park een immens terrein langs de Grotestraat tot festivalcamping wou omvormen stilleggen. Sinds die tussenkomst van de Vlaamse Bouwinspectie ligt het 15 voetbalvelden grote voormalige crossterrein er onaangeroerd bij. Omdat dat zo nog een hele tijd kan blijven, ziet de organisator alvast voor het komende festivalseizoen van alle geplande kampeeractiviteiten af.

Camping B0 is een van de festivalcampings die komende zomer voor het eerst niet meer zal openen. Onder meer voor die kampeerders dient nu nog een andere locatie te worden gezocht.
Sven Ponsaerts Camping B0 is een van de festivalcampings die komende zomer voor het eerst niet meer zal openen. Onder meer voor die kampeerders dient nu nog een andere locatie te worden gezocht.

Vergunningen nog niet ok

"Zolang het niet duidelijk is of, en zo ja wanneer, de werken mogen worden hervat, is het niet mogelijk om op het terrein activiteiten te organiseren", zegt Dirk Geerts, directeur van Werchter Park dat het Werchterse festivalterrein en de andere festivalgronden beheert.


"Dit jaar dus geen festivalcamping of -parking langs de Grotestraat. We hebben de omwonenden daarover al per brief geïnformeerd. Of er volgend jaar wél een camping zal kunnen worden ingericht, weten we nog niet. Dat blijft afhankelijk van het al dan niet verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunningen, iets wat sowieso nog wel even kan duren. Momenteel wordt nog volop onderzocht wat daarvoor dient te gebeuren", aldus nog Geerts.


Met mogelijk een verplicht, uitgebreid archeologisch bodemonderzoek voor de boeg, wordt dat mogelijk nog een hele klus.

Dalende trend

Waar de vele gebruikers van de (zonevreemde) uitgedoofde campings B0, B1, C1, C2 en (delen van) C3 het komende festivalseizoen naartoe moeten, is nog niet duidelijk. Maar ook daarvoor wordt er door Live Nation nog naarstig naar oplossingen gezocht. Die oplossingen bestaan wellicht uit een optimalisatie van de capaciteit van de enkele nog overgebleven festivalcampings op Werchters grondgebied. "We bekijken hoe de maximumcapaciteit van de campings A1, C3 en het nog resterende deel van C7 kan worden benut", zegt Rotselaars burgemeester Dirk Claes. "Er zijn daarover ondertussen al enkele gesprekken met de uitbaters geweest, en het gaat de goede kant op. Zo zouden we 5 tot 6.000 extra plaatsen kunnen creëren, wat gezien de toch almaar dalende trend van het aantal festivalovernachtingen voldoende zou moeten zijn."