Drie bestuurders positief tijdens verkeerscontrole

Illustratie PZ BRT
Vertommen Illustratie PZ BRT

Politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) noteerde tijdens de verkeersactie ‘winterBOB’ van het afgelopen weekend 265 afgenomen ademtesten. Drie personen daarvan bliezen positief. Eén persoon diende zijn rijbewijs af te geven wegens drugs in het verkeer. Er werden ook twee processen-verbaal van waarschuwing geschreven voor defecte verlichting en twee onmiddellijke inningen voor overtredingen op de wegcode.