Haviland zal instaan voor afvalophaling

Op de Roosdaalse gemeenteraad is beslist dat de afvalophaling in de toekomst door intercommunale Haviland zal gebeuren. Momenteel valt die ophaling nog steeds onder verantwoordelijkheid van Ilva, maar het aanbod van Haviland sluit het nauwst aan bij de verwachtingen van de gemeente. De omschakeling zal een jaar in beslag nemen. Vanaf 2016 zal er geleleidelijk aan worden overgeschakeld. Haviland zal vanaf dan klein gevaarlijk afval ophalen en de mogelijkheid bieden om huisvuilzakken aan huis te kopen. Voor het grofvuil blijft de procedure zoals ze is. De vuilniswagens van Van Gansewinkel zullen het grofvuil in opdracht van Haviland ophalen. Vanaf 2017 doet de intercommunale dat zelf en gaat men over tot directe betaling bij ophaling. De inwoners moeten vanaf dan via bancontact de ophaling vergoeden. Wie niet over een bankkaart beschikt, krijgt een uitnodiging om de schuld te vereffenen aan het loket van het gemeentehuis. (TVDN)