Door Nederland gezochte man opgepakt in Kattem

Het Pastoor J. De Bondterf is hier links aan de Kattemstraat gelegen.
Mozkito Het Pastoor J. De Bondterf is hier links aan de Kattemstraat gelegen.
De politie heeft dinsdag in Kattem een man opgepakt waartegen een Europees aanhoudingsbevel liep. Wat hij mispeuterde wordt niet meegegeven.

Het was het Nederlandse gerecht dat een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigde tegen de man waardoor die internationaal gezocht werd. Of men wist dat deze persoon in Roosdaal verbleef is niet duidelijk, maar patrouilleploegen herkenden de man dinsdag nadat ze daags ervoor het aanhoudingsbevel hadden ontvangen.

De man werd gearresteerd in het Pastoor J. De Bondterf aan de Kattemstraat en werd voor een Brusselse onderzoeksrechter geleid met het oog op zijn uitlevering. Waarom de man op vraag van Nederland opgepakt diende te worden wordt niet meegegeven.